AJ – paní uč. Šulcová

Týdny 8.4. – 19.4. 2024

Počítáme, počítáme – čísla do 21

trénujeme čísla – výslovnost, psaní

přečetli jsme si e-mail od Grega a napsali jsme Gregovi odpověď

V úterý 16.4. – test na čísla a zájemci můžou přečíst e-mail pro Grega 🙂

Týden 25.3. – 5.4. 2024

Pracujeme se slovní zásobou – HRAČKY , hrajeme bingo, hádáme, kdo si co vybral, kombinujeme různé otázky a odpovědi : Have you got … ? Is it….. ???? What colour is it ………. ? Who has got ……. ?

přidali jsme také přídavná jména – BIG, SMALL, TINY a začínáme procvičovat psaní čísel od 11 – 21.

Týden 11.3. – 15.3. 2024

Nová slovní zásoba – hračky, které si bereme do parku

Celý týden procvičujeme, hledáme, píšeme a scooter, beach toys, a skipping rope, a bike, a skateboard, a boat, a kite, a pram, a doll, a ball ………….

jako každý pátek – opakovací testík, co jsme se v týdnu naučili

Týden 19.2. – 23.2. 2024

končíme lekci – opakujeme slovní zásobu – vyslovujeme, píšeme, posloucháme

ukážeme si pravé mince a bankovky, zkusíme je počítat , zapamatujeme si zajímavosti

Únor 1.2. – 16.2. 2024

Nová gramatika : DO YOU LIKE …….. ? Yes. I do. No, I don´t

I like …………………….. , I don´t like ………………………..

Slovní zásoba : jídlo – jednotné / množné číslo, nepočítatelné bez členu

Rap / song : Do you like apples ? Yes, I do. One for me and one for you 🙂 tvoříme další a další zajímavé sloky

Naučili jsme se Valentýnský tanec a frázi : BE MY VALENTINE !

Leden 15.1 – 31.1. 2024

V hodinách procvičujeme správnou výslovnost. Naučili jsme se psát i přečíst výslovnostní symboly – bylo to zábavné dobrodružství. Teď už si můžeme zapisovat novou slovní zásobu do slovníčků.

Začínáme novou lekci, která se jmenuje AT THE SHOP. Čeká nás slovní zásoba jídlo a nakupování.

Děti jsou v hodinách aktivní, nadšeně plní zadané úkoly a BINGO na symboly se stalo hitem 🙂 Velmi dobře se nám společně pracuje a myslím si, že všichni udělali pěkný pokrok 😀

Vám rodičům děkuji za spolupráci na pravidelné domácí přípravě !

Týden 8.1. – 12.1.2024

V tomto týdnu jsme pracovali se slovní zásobou TOYS, slovíčka jsme používali v různých větách. Žáci už umí vytvořit následující otázky a také na ně odpovědět celou větou.

What is …………………… ?

What colour is ………………………….. ?

Is it a ………………………………. ?

What is your favourite ………………….. ?

Dokončili jsme lekci, přečetli jsme si dopis od Grega a také mu odpověděli dopisem v pracovním sešitě.

Musím moc pochválit práci dětí nejen v hodinách, ale i doma – na výuku chodí skvěle připravené. Výslovnost s horkou bramborou se nám daří, takže jsem opravdu spokojená.

V úterý si napíšeme opakovací testík na hračky, barvy a odpovědi na otázky a uzavřeme lekci 🙂

Týden 3.1. – 5.1. 2024

opakování slovní zásoby – podstatná jména, barvy, množné číslo

nová slovní spojení – MY / YOUR / FAVOURITE

Týden 11.12. – 15.12. 2023

Kompletujeme slovní zásobu TOYS

Tvoříme věty – kladnou It is a / They are

zápornou It isn´t a / They aren´t

otázku Is it a / Are they

Děti se opravdu snaží – nejen tvořit věty, ale i správně vyslovovat 🙂

Týdny 27.11. – 1.12. 2023 a 4.12. – 8.12. 2023

Nová gramatika na procvičení :

  1. It is …….. x They are ……… rozdíl mezi jednotným a množným číslem

2. otázka Is it a ……. ? odpověď Yes , it is. / No, it isn´t .

Chválím děti za moc pěknou výslovnost a úžasné čtení 🙂

V tomto týdnu začneme pracovat v nové lekci – budeme se učit novou slovní zásobu. Téma této lekce jsou HRAČKY….. už se doma poohlédněte po nejoblíbenější hračce 🙂

My favourite toy …… vytvoříme projekt !

Týden 20.11. – 24.11.2023

Krásná práce – testy dopadly moc dobře 🙂

Tento týden trénujeme čtení – dopis Gregovi v pracovním sešitě

Týden 6.11. – 16. 11 2023

v těchto týdnech si procvičujeme 10 základních otázek, s kterými pracujeme v hodinách – věty najdete v sešitě 🙂

všechny dvojice vět trénujeme v písemné podobě, procvičujeme reakce ústně, imitujeme reálné situace

nejnovější dotaz je CAN I BORROW YOUR ………………… ? , NO PROBLEM, HERE YOU ARE ! / NO, SORRY !!!

Pozor ! věty se neučíme tvořit – bereme je jako fráze, které se musíme naučit říct/ napsat a použít ve správnou chvíli 🙂

Týden 30.10. – 3.11.

v tomto týdnu procvičujeme barvy, čísla, množné číslo podstatných jmen – příprava na opakovací test

znalosti kombinujeme s novou frází CAN YOU SEE …… ? a HOW MANY …….CAN YOU SEE ?

trénujeme odpovědi na všechny druhy otázek, které jsme se zatím učili

Týden 23.10. – 25. 10. 2023

Pracovní sešit – opakování slovní zásoby lekce 2 🙂

Týden 16.10 – 20.10. 2023

Krásné zvládnutí učiva – BARVY / ČÍSLA 🙂

Týden 9.10. -13.10. 2023

v tomto týdnu se vracíme k základní slovní zásobě – čísla a barvy

hrajeme si s kartičkami, vyslovujeme správně všechna čísla, určujeme barvy

zvládneme si zahrát hru na čísla a barvičky, zkusíme i běhací diktát ve dvojicích

ve slovníčku najdete další dvě nalepené stránky s procvičením psané podoby slov

Týden 2.9. – 6.9. 2023

poprvé zapisujeme do slovníčku – žáci si procvičují písemnou podobu slov, rodiče mohou příležitostně vyzkoušet domácí diktátek

pracujeme s pracovním sešitem, ve středu jsme si udělali poslechové cvičení na známky

v pátek – diktát na otázky, odpovědi + jména a věci ve třídě

Týden 25. – 29.9. 2023

gramatika – otázka Who´s this ?

slovní zásoba – jména postaviček z učebnice a jména spolužáků

procvičujeme výslovnost, trénujeme psaní, upevňujeme základní otázky – What´s this ? Who´s this ?

Týden 18.9. – 22.9. 2023

slovní zásoba – věci ve třídě

gramatika – otázka What´s this ?

a odpověď It´s a ……………………

jednotné a množné číslo podstatných jmen

Hello !

V letošním školním roce nás čekají 3 hodiny angličtiny týdně, děti budou mít možnost veškeré učivo si pořádně procvičit a zapamatovat už v hodinách 🙂

I letos budu zadávat krátké domácí úkoly aby Vám děti mohly doma ukázat, jak se zlepšujeme. V případě, že budete cokoliv potřebovat, kontaktujte mě pomocí systému Bakalář, nebo mailem uvedeným na webových stránkách školy.

Hezký společný školní rok !

  • týden 11.9 . – 15.9. 2023 procvičování výslovnosti – anglická a česká slova, která jsou stejná, ale při vyslovení anglicky znějí jinak ( park, panda, test, kiwi, tenis )