AJ – paní uč. Rezková

Hello! Tento školní rok se budeme s dětmi vídat již třikrát týdně. Pracujeme s učebnicí Happy Street 1, kterou děti dostaly zapůjčenou od školy a s pracovním sešitem Happy Street 1, kterou dětem pořídili rodiče. Vedeme si sešit a slovníček. Testíky budeme psát do školního sešitu. Do každé hodiny AJ si děti budou také nosit pravítko, lepidlo a nůžky.

  1. týden – 4. – 8. 9. 2023

Hello! What´s your name? My name is Jane. Jména dětí v angličtině.

Anglická slova, která používáme i v češtině (park, popcorn…)

2. týden – 11. – 15. 9. 2023

Our English group – girls and boys (jména dětí v naší skupině)

English speaking countries – vlajky 4 zemí, kde se mluví anglicky

3.týden18. – 22. 9. 2023

19. 9. – Anglické pozdravy (greetings) – mají děti zapsány v sešitě. Všech 5 pozdravů zkoušíme na známky.

20. 9. – Velká pochvala všem dětem a rodičům, kteří se připravili na dnešní zkoušení (pozdravy). Děti předvedly super výkon. Jen tak dál 🙂

4.týden25. – 29. 9. 2023

Happy Street – co vidíme na obrázku

Slovní zásoba – barvy a věci na obrázku

Čtení na známky (zápis ze sešitu – barvy a věci) – většina dětí se krásně doma připravila

5.týden2. – 6. 10. 2023

Slovníček – nalepený pracovní list (jména, pozdravy, čísla)

Numbers – čísla 1-10 – psaná podoba

DÚ – všechny děti splnily (nalepit čísla a připsat věty do sešitu). Děkuji, potěšili jste mě

Příští týden testík na čísla 1-10 – trénujte psaní

6. týden – 9. – 13. 10. 2023

What´s this? It´s a car. – Co to je? To je auto.

Who´s this ? It´s Polly. – Kdo to je? To je Polly.

Trénujeme psanou podobu, přiřazujeme k obrázkům.

7.týden16. – 20. 10. 2023

Vytleskáváme rytmus What´s this? It´s a car. a Who´s this? It´s Polly. Pozor na člen „a“ před podstatným jménem, ne před vlastním jménem!

Děti čtou na známky. Nutná domácí příprava.

8.týden23. – 27. 10. 2023

Vypracovali jsme cvičení v pracovním sešitě – str. 2 – 6

DÚ na str. 4

9. týden 30. 10. – 3. 11. 2023

Halloween – práce v sešitě

Unit 2 – At school – povídání – co vidím na obrázku v učebnici (str. 8)

Revision test Unit 1

10. týden 6. – 10. 11. 2023

Slovíčka lekce 2 – napsaná a vlepená do slovníčku

Práce se slovíčky ze str. 8 (učebnice)

11. týden 13. – 16. 11. 2023

Can I borrow your pencil, please? – zápis v sešitě, trénink výslovnosti

Pracovní sešit – str. 7 – 9

V hodinách trénujeme čtení i psaní nově naučených slov i krátkých vět (např. What´s this?, What´s your name? How are you? Thank you. It´s a book. Who´s this? Hello! Goodbye!…), prosím trénujte doma i psaní. Stačí slovíčka a větičky ze sešitu.

12. týden 20. – 24. 11. 2023

Čtení na známky. Většina dětí trénovala a má zkoušení za sebou.

Vypracované pracovní listy na slovíčka a věty mají děti vlepené do sešitu.

V pracovním sešitě máme vypracované strany 9 a 10 (byly za domácí úkol). Děti, které nevypracovaly, donesou hotové příští hodinu.

Co se týče domácích úkolů, děti si je zapisují do svých úkolníčků.

13. týden 27. 11. – 1. 12. 2023

Otázka What colour is my rubber ? Odpověď My rubber is pink. Trénujeme ústně , ale i písemně. Domácí příprava nutná!

Učebnice Happy Street – hotové str. 8 – 11

Pracovní sešit Happy Street – str. 11/cv. 2 – DÚ

Po dlouhém trénování a věřím, že i pečlivé domácí přípravě jsme si konečně napsali mini testík na slovíčka (čísla, barvy a školní předměty). Testík mají děti nalepen v sešitě.

14. týden 4. 12. – 8. 12. 2023

Domácí úkol – trénování známých vět a otázek – psaná forma.

V pátek si opět ověříme znalosti písemně – známá slovíčka a doplňování slovíček do vět. Pracovní list mají děti v sešitě.

Čtení: str. 13 – Email od Grega – natrénovali jsme výslovnost jednotlivých slovíček, četli jsme větu po větě a některým dětem se podařilo celý email přečíst krásně plynule bez chyby. Trénujte doma čtení.

Je nutná pravidelná domácí příprava – čtení, ale i psaní.

15. týden 11. – 15. 12. 2023

PL – email od Grega – doplňovačka

Revision of UNIT 2 – opakování 2. lekce, příprava na závěrečný test

Pracovní sešit: str. 17 – umět všechna slovíčka i napsat, str. 94 – celá strana

Po Vánocích TEST UNIT 2

16. týden 1. – 5. 1. 2024

Nová lekce UNIT 3 – TOYS

Slovíčka napsaná a nalepená ve slovníčku, doma trénujte pravopis nových slovíček.

V pátek si děti napsaly velmi jednoduchý testík na barvy a školní věci (vybarvování, spojovačky, opis dle příkladu).

17. týden – 8. – 12. 1. 2024

Pracovní listy na novou slovní zásobu (včetně rozšířené slovní zásoby) nalepené v šešitě.

Mluvíme ve větách: Number four is a train. The train is brown. My favourite toy is a robot.

Učíme se otázku Is it a car? A odpověď Yes, it is/No.it isn´t. viz. zápis v sešitě.

18. týden – 15. – 19. 1. 2024

Pracovní sešit -str. 18, 19, 20 máme hotové

Trénujeme mluvenou i psanou formu známých otázek a odpovědí, viz. zápisy v sešitě. Některé děti stále neumí napsat otázku What´s this? nebo What´s your name? Dohlédněte prosím na pravidelnou domácí přípravu a trénujte s dětmi pravopis. (např. It´s se nepíše Ic).

19. týden – 22. – 26. 1. 2024

Email to Greg – čtení, porozumění textu, vlastní email v pracovním sešitě. Čtení na známky. Většina dětí doma trénovala, některé bohužel ne.

21. týden – 5. 2. – 9. 2. 2024

Revision test of UNIT 3

Začínáme novou lekci UNIT 4 , seznámení se s novými slovíčky – jídlo a pití. Učíme se zapisovat si slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku samostatně, včetně výslovnosti.

22. týden – 12. 2. – 16. 2. 2024

člen a/ an – zápis v sešitě, vysvětlení použití anglického členu a/an, včetně příkladů a výslovnosti

Pracovní sešit : str. 29.

Trénujte čtení např. an apple, a pear, an ice cream, a banana atd….ze sešitu a pracovního sešitu.

Některé děti chodí do hodin nepřipravené, bez pravítka, bez úkolníčku, bez DÚ. Dohlédněte na domácí přípravu. Je potřeba před hodinou AJ minimálně otevřít sešit a podívat se na probíranou látku.

16. 2. Suplovaná hodina:

Slovní zásoba: food and drinks + členy a, an

Do You like …? Yes, I like./ No, I don´t like.

23. týden 18. 2. – 22. 2.

20. 2. suplovaná hodina

AT THE SHOP – Uč. str. 25 (čtení a dramatizace příběhu)

Do sešitu zápis frází

CAN I HAVE ….., PLEASE? Můžu dostat …, prosím?

HOW MANY? Kolik?

ANYTHING ELSE? Ještě něco dalšího?

HERE YOU ARE. Tady máš.

23. 2. suplovaná hodina

Uč. str. 26 – popis obrázku, poslechové cvičení – písnička I LIKE PIZZA + čtení ve dvojicích, zpěv 🙂

PS str. 30, 31

23. – 25. týden – 1. – 15. 3. 2024

Pracovní sešit – str. 29 – 31, člen a/an – a pear, an apple, množné číslo – bananas

Rozhovor At the shop ve dvojicích

26. týden – 18. – 22. 3. 2024

Email to Greg – čtení, trénink výslovnosti, porozumění textu (vybrané věty v sešitě), čtení na známky

Vlastní email v pracovním sešitě str. 35

PS – říkanka str. 38, dokončení lekce 4, str. 38 – 39, příprava na testík

27. týden – 25. – 29. 3. 2024

Test UNIT 4

Nová lekce UNIT 5 – At the park, uč. str. 32, slovíčka – hračky (většinu znají ze 2. třídy), básnička I´ve got a ball…. (děti budou číst dobrovolně na známky).

ÚKOL: zápis 8 slovíček do slovníčku (anglicky a česky) – z prac. sešitu str. 102 – zeleně podtrženy

Happy Easter – výroba velikonočního přání

28. týden – 2. – 5. 4. 2024

Napsali jsme si výslovnost nových slovíček do slovníčku.

Děti přednášely básničku I’ve got a ….

V sešitě máme zápis I’ve got/I haven’t got/Have you got? (Já mám/Já nemám/Máš?), věty procvičujeme ústně (I’ve got a red pen. I haven’t got a blue pen.)

29. týden – 8. – 12. 4. 2024

Uč. str. 35 rozhovory Have you got a …? Práce s obrázky.

Prac. sešit str. 41 / cv. 1 otázky a odpovědi, DÚ 41/2

Diktát I´ve got a …/ I haven´t got a…./Have you got a….?

Nová látka – čísla 1-20, zápis v sešitě, trénink čtení