AJ – paní uč. Vyvlečková

Květen

Týden 27. 5. – 31. 5.

Záverečné procvičení lekce 6

slovíčka – test jsme zatím nenapsali, zkusíme tento týden

Psaní – e-mail Gregovi v PS

test L 6 – Pá (nábytek, předložky, otázka „Where is…?“ a odpověď

Zahájení L 7

Týden 13. 5. -17. 5.

procvičování slovíček – bude test (písemný)

předložky „in, on, under“

umísťujeme předměty + popisujeme, kde jsou

Otázka: Where is…? It is in/ on/ under the…

Týden 6. 5. – 12. 5.

Úvod do lekce 6

Slovíčka, předložky

Duben

Pátek 26. 4. – test lekce 5

Středa 24. 4. – dokončíme vše k lekci 5 i v PS

Stále pokračujeme v procvičování čísel 11 – 20, i psaní

sl. „have got“ ve větách

Týden 1. – 5. 4.

Procvičování otázek typu „Have you got a …?“/ „How many …have you got?“ – říkanka

Počítání – hra

Čtení – text s. 33

Psaní – email s. 37

PS – čísla, Bingo, poslech

Unit 5

Sloveso „have got“ v otázce: Have you got a…?

Yes, I have./ No, I haven´t.

I have got…/ I haven´t got…

Počítání 10 – 20, pojmenovat a napsat čísla slovem

Unit 4, slovíčka (umět i psát)

Do you like…? Odpovědi: Yes, I do. No, I don´t

I like…./ I don´t like … vyjmenovat několik věcí

Britská měna – pojmenovat

How much is…? It is ….pounds.

Leden

Lekce 3 (uč. s. 17 – 21, PS 18 -28)

Otázky a odpovědi – PL v sešitě (What´s your name? How old are you? …..)

otázka „Is it a…“ + odpověď „Yes, it is. / No, it isn´t.“

Hlasité čtení – email (s. 21)

Slovní zásoba L3

Týden 22. 1. – 26. 1. Unit test

Prosinec

Mail – lekce 2 – hlasité čtení

Otázky – odpovědi – dvojice viz sešit (děti vytvoří otázku/ odpověď ) a napíší ji

Dokončení lekce 2 + závěrečný test, v rámci opakování proběhne i tzv. „Listening“/ „Reading and writing test“

Slovní zásoba – tabulka v sešitě

Listopad

Stále zpracováváme téma „barvy, čísla“ + otázky a reakce na ně (zápisy v sešitě)

What’s your name? What colour is the….?/ It´s blue. What´s this?/ It´s a…

Dále máme nové:

Can I borrow your……., please? Here you are.

Where are you from? (názvy anglicky mluvících zemí) I´m from….. (dnes název „the Czech Republic“

Průběžně procvičovat psaní (věty, slova, slovíčka z tabulky „colours, numbers, things in the classroom“

Děti, které stále nemají nalepené prac. listy, nechť tak co nejdříve učiní. Ať se jim listy NEZTRÁCEJÍ!

Listopad

Probrané učivo: viz přehled na 0. straně (lekce 1 a 2) – schopnost reagovat na otázky, napočítat do 10 i se zápisem slov, věci ve třídě, barvy

Domácí procvičování: vždy to, co je zapsáno v sešitě/ na PL z poslední hodiny

Říjen

13.10.2023- Aj- v sešitě pracovní list- What’s this?…It’s a….

-Trénujte psaní slovíček-Classroom objects- pencil, pen, ruler, rubber ,pencil case…

Týden 18. – 22. 9.

Úkoly na doma:

trénovat hlasité čtení obrázků (PL – nalepený)

dokončit obalení věcí do AJ

procvičování odpovědí na 3 otázky z PL 2 (What´s your name? How are you? How old are you?

Dobrý den,

do AJ si budou děti vždy nosit učebnici, prac. sešit a velký sešit A 464, vše obalené a ideálně ve složce.

První prac. list prosím nalepit do sešitu. Slova podobná v ČJ a AJ. „Čtení “ obrázků s anglickou výslovností.

Začínáme opakováním nabytých dovedností v mluveném projevu (pozdravy, odpověď na dotaz „What´s your name?“)