Probrané učivo

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

DUBEN

12.4.2024- ČESKÝ JAZYK-Samostatná práce

-GEOMETRIE-Rovinné útvary- pracovní list

11.4.2024-ČESKÝ JAZYK-žlutý sešit-str.48-cv.22 b/

Trénujte slova s předponou vy-, vý-

-MATEMATIKA-Nové učivo-Sčítání a odčítání typu-109+3, 115-9

učebnice str.73

-ČLS-HORNINY A NEROSTY

10.4.2024- ČESKÝ JAZYK- žlutý sešit-str.48-cv.23

-MATEMATIKA-pracovní list

-ČÍTANKA-prověřování čtení

9.4.2024-ČESKÝ JAZYK-slova s předponou vy-/vý- žlutý sešit-str.48-cv.21, cv.22 a/

-Písanka-str.11-úkol tužka

-Čítanka-str.131,132-Meteorologická pohádka

-str.137-Jak to bylo s horou Říp

-MATEMATIKA-Jednotky objemu-učebnice str.72

-ČLS-str.47-48

8.4.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po V-žlutý sešit-cv.19,20 str.48

cv.2-naučit se výjimky

-MATEMATIKA-učebnice str.71-71-Jednotky hmotnosti a objemu

5.4.2024-ČESKÝ JAZYK-Diktát

-MATEMATIKA-Geometrie-učebnice str.124-Nové učivo-Rovinné útvary

4.4.2024- ČESKÝ JAZYK-ŽLUTÝ SEŠIT-Str.47-cv.16,17

-MATEMATIKA-Nové učivo-sčítání s přechodem přes 10-učebnice str.70-celá

-ČLS-Nové učivo-Neživá příroda-Horniny a nerosty-učebnice str.46

3.1.2024-ČESKÝ JAZYK-žlutý sešit-str.47-cv.13 a 15

-MATEMATIKA-prověřování znalostí

-PÍSANKA-Str.10-celá

2.1.2024-ČESKÝ JAZYK-žlutý sešit-str.46-cv.11,12

-MATEMATIKA-učebnice str.68,69-celá

-ČLS-učebnice-Nové učivo-Lidé a společnost-str.44-45

Minulost, současnost a budoucnost

BŘEZEN

26.3.2024-ČESKÝ JAZYK-str.43-45

-Matematika-sam.práce-viz pracovní list

-Písanka-str.8-celá, str.9-Přepis básničky-Březen

-ČLS-VELIKONOCE-pracovní list

25.3.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po V-zbytek VS-žlutý sešit-str.42-celá

-MATEMATIKA-Odčítání typu 200-40-učebnice str.67, cv.4-do sešitu

22.3.2024- ČESKÝ JAZYK-VS po V-výskat, zvykat, žvýkat

-MATEMATIKA-Matematický Klokan

21.3.2024- ČESKÝ JAZYK- VS po V-nové učivo- vy, vysoký, výt-vysvětlení významu

-MATEMATIKA-učebnice-str.66-celá

-ČLS-Povolání-viz pracovní list-cv.1 a 2

20.3.2024- ČESKÝ JAZYK-DIKTÁT, Žlutý sešit-cv.23-str.41

-Čtení- Den štěstí- Pohádka-Rozum a štěstí

-Psaní-Písanka-str.6-celá

-MATEMATIKA-učebnice str.64-65-celé

19.3.2024- Mikrobiologické pokusy-Petriho misky-pěstování bakteriií-vyhodnocení

-Zdobení vrbových větviček na Horním náměstí-VELIKONOCE

18.3.2024-ČESKÝ JAZYK-žlutý sešit-Samostatná práce-cv.22 a/b/-str.41

-MATEMATIKA-učebnice-str.64-celá

-ČÍTANKA-Str.118-120-Kapitán KUKUK….

13.3.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po S-procvičování

-ČÍTANKA-str.110-112-Aládín a …..

-PÍSANKA-str.5

-MATEMATIKA-str.63-Odčítání čísel typu-350-50,354-54,305-5

12.3.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po S-Žlutý sešit-cv.14, 15-str.39, cv.17 a 19- str.40

-MATEMATIKA-pracovní list-viz sešit-str.11

-ČLS- Souhrnné opakování -Lidské tělo

-Lidé a společnost-Povolání dospělých-učebnice str.42

11.3.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po S-žlutý sešit-cv.11 a 13-str.39

-MATEMATIKA-str.61-62-Nové učivo-Sčítání čísel typu-400+1,400+10,400+24

-ČÍTANKA-F.Hrubín-Aladín a kouzelná lampa-str.110

-Písanka-str.4-celá

1.3.2024- ČESKÝ JAZYK-VS po S-žlutý sešit-cv.7,8,9,10-str.38

-MATEMATIKA-Geometrie-učebnice str.114

-dokončení pracovního listu z minulé hodiny

29.2.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po S-žlutý sešit-cv.6-str.36-37

-naučit všechna VS po S

-Matematika-nové učivo -str.60-Sčítání a odčítání stovek typu 200+400, 600-200

-ČLS-Lidské tělo-Správná výživa-učebnice str.40

28.2.2024- ČESKÝ JAZYK- VS po S-žlutý sešit-cv.1,2,3 a 5-str.35

-ČÍTANKA-str.108-109- Kouzelník Mago

-MATEMATIKA-Počítání do 1000-učebnice str.57,58,59

27.2.2024-ČESKÝ JAZYK-VS po S-naučit-syrový-sychravý-usychat

-Žlutý sešit-cv.1,2-str.35

-Písanka-str.3

-ČÍTANKA-str.106-107-kontrolní čtení

-Matematika-pracovní list-str.9-cv.2,3,4,8 a 9

-ČLS-ústní zkoušení- Lidské tělo

-pracovní list-cv.4-Křížovka

26.2.2024-ČESKÝ JAZYK- VS po S- naučit -syn, sytý, sýr-

-ČÍTANKA-str.106-107- Popletená pohádka

-Matematika-počítáme do 1000-viz pracovní list

23.2.2024-ČESKÝ JAZYK-„Běhací diktát“-18 slov VS po P

-Geometrie-Jednotky délky-učebnice str.114

22.2.2024-ČESKÝ JAZYK-VS PO P-cv.18 str.34

-Matematika- Procvičování písemného sčítání a odčítání

-ČLS- učebnice str.39- Žiju zdravě

21.2.2024-ČESKÝ JAZYK-VS PO P-cv.17 b/ str.33-Samostatná práce do malého sešitu

-Čtení- Městečko Lážoplážo

-Matematika-Přirozená čísla v oboru do 1000-učebnice str.54-55

19.2.-20.2.2024- ČESKÝ JAZYK-VS po P-cv.32-cv.11,12

-cv.17 a/-str.33-Samostatná práce-do malého sešitu

-Čítanka-str.103-104-O princezně Solimánské

-Mimočítanková četba-Městečko Lážoplážo

-Písanka-1.díl-dokončena-nechat doma

-ČLS-Nové učivo-Smysly, U lékaře-učebnice str.37

-Matematika-Hodiny-s ručičkami-str.52

-digitální-str.53

Děti by už měly zvládnout poznat čas-nejen celou hodinu, ale i čtvrt, půl, třičtvrtě….

Rozšiřující, doplňkové učivo-Římské číslice

15.2.2024- Český jazyk-VS po P-procvičování

-Matematika- Písemné sčítání a odčítání-viz sešit

-ČLS-bude zítra, nestihli jsme

ÚNOR-

14.2.2024- Český jazyk-VS po P-cv.7 str.27-30

-cv.8 str.31

-Matematika-procvičování písemného sčítání s přechodem přes 10

Velký sešit

-Čtení známého textu

13.2.2024- Český jazyk- VS po P-celá

-Matematika-Nové učivo- Písemné odčítání s přechodem

přes základ 10-str,49

-ČLS- Smysly-učebnice str.36

-Čítanka-str.101-102- B .Němcová- O Slunečníku,……

-Písanka-str.28,29

12.2.2024- Český jazyk-VS po P- zpytovat, pykat ,pýr, pýřit se, čepýřit se

Naučit se všechna VS po P

-Matematika-Písemné sčítání s přechodem přes základ 10

-Čítanka-Dupynožka-str.94-96

-O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku-str.101,102

-Písanka-1.díl-str.30-písmeno ž, str.31-písmena-x,X

7.2.2024- Český jazyk- VS po P- netopýr-slepýš-pyl-str.27-cv.1,2-doplnit daná VS

-Písanka-str.29-30-písmena-L,D, Ď,Z

-Čítanka-str.94-96-Dupynožka

-Matematika-nové učivo- Pís. sčítání s přechodem přes 10

učebnice str.49

6.2.2024- Český jazyk- nové učivo-VS po P- str.27-cv.1,2

-naučit VS -pýcha-pytel-pysk

-vystřihnout VS po P, složit obálku a nalepit do sešitu

-Písanka-1.díl-str.28-Pozvánka na Karneval

-Čítanka-str.92-93-ŘÍPA VELKÁ JAKO ŘÍP

-Matematika-nové učivo-Písemné odčítání bez přechodu 10

-učebnice str.49

-ČLS- Nové učivo- Vnitřní orgány-učebnice str.35

5.2.2024- Český jazyk- VS po M-str.26-cv.20-a/,b/

-Písanka-str.27-celá, str.28-písmena s,S, š, Š

1.2.2024- Český jazyk-VS po M-pracovní sešit-str.25-cv.16 b/, 19

-str.26-cv.21

-Matematika-Úvod do učiva-Písemné sčítání bez přechodu přes 10-učebnice str.46

-ČLS-Lidské tělo- Rozmnožování-učebnice str.34

LEDEN

31.1.2024- Český jazyk- VS po M-procvičování

-Matematika-Procvičování

-Čtení- Mimočítanková četba- Městečko Lážoplážo

30.1.2024- Český jazyk-VS po M-cv.17,18 str.25

-Čítanka-str .90-Zlatovláska

-Písanka-str.24,25-písmena-R,Ř,T,F

-Matematika-velký sešit-pracovní list-cv.6,7-str.5

-ČLS-Lidské tělo- sešit-pracovní list-stavba těla

29.1.2024- Český jazyk- VS po M-cv.16-a/ str.25-písemně

-Matematika-zaokrouhlování-Pracovní list-cv.

1,2,3

-Čítanka-str.87-Koblížek na vandru

25.1.2024- Český jazyk-VS po M-ústní procvičování

-Matematika-nové učivo- Zaokrouhlování na desítky-učebnice str.45

-ČLS-Lidské tělo-učebnice str.34

24.1.2024- Český jazyk- VS po M- cv.10,11.12,13,14 str.24

-Matematika-dokončení prac.listu v sešitě-cv.4 a 6

-Čítanka-str.84-85

22.1.2024-Český jazyk-VS po M- Cv.9 str.24-naučit se výjimky

-Čítanka-str.75-básničky

-Písanka-písmeno P, B-ž řádků

-Matematika-str.44-Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

19.1.2024- Český jazyk- VS po M-cv.6,7 str.21

18.1.2024- Český jazyk- Probraná jsou celá VS po M

-Žlutý sešit- cv.2 str.20-dokončeno, cv.5 str.21

-Matematika-pracovní list v sešitě-cv.3,5

-Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

17.1.2024- Český jazyk- VS po M- cv.1,2-str.20

16.1.2024- Český jazyk- VS po M

-Psali jsme kontrolní diktát na VS po Z, B a L

-Matematika- Sčítání a odčítání dvojcif .čísel-pracovní list-cv.1,2

-ČLS- Nové učivo-Měření objemu

/Ve čtvrtek píšeme testík-opakování učiva- Měření hmotnosti, času, teploty, objemu……jednotky /

15.1.2024- Český jazyk-VS-po M- mýlit se,

myš, hmyz , hlemýžď

-Písanka-str.23

-Matematika-Nové učivo-Sčítání dvojciferných čísel-učebnice str.43

-Čtení- mimočítanková četba- Městečko Lážoplážo/ knihy jsou

ve škole/

12.1.2024- Český jazyk- Nové učivo-VS po M-viz sešit-naučit se první skupinu-my, mýt, myslit

-Geometrie- Tělesa-viz pracovní list

11.1.2024- Český jazyk-VS-Souhrnné opakování

-Matematika-pracovní list-Souhrnné opakování násobilek

-ČLS- Nové učivo- Jednotky času-str.25

10.1.2024- Český jazyk-VS-Souhrnné opakování

-Čítanka-str.67-68- Kocour Fiškus….

-Matematika-Souhrnné opakování násobilek

9.1.2024- Český jazyk-VS-str.19-celá

-Písanka-písmeno g,G, q,Q-prvních 9 řádků

-Čítanka-Sněhová královna-str.64-65

-Matematika-souhrnné opakování násobilky

-ČLS- Jednotky hmotnosti

8.1.2024- Český jazyk-VS-str.18-cv.17 a 19-písemně

-Písanka-str.20-celá-

-str.25-Vánoční přání kamarádovi

-Čítanka-str.64-65- H.CH. Anderson- Sněhová královna

-Matematika-pracovní list-str.30-cv.1-sam-práce, cv.5-společně

5.1.2024- Český jazyk-VS-str.17-cv.12,13,14,15- 3 věty

-Matematika-pracovní list-násobení a dělení č.9

4.1.2024-Český jazyk- VS str.16-cv.8,10,11

-Matematika- procvičování-násobky č.9, nás. a dělení

-ČLS-Svět kolem nás- Měření hmotnosti-str.24

3.1.2024- Český jazyk-procvičování VS po L

-Čítanka-str.63-Bude zima…..

-Matematika-učebnice str.38,39- 2.vydání-str.40,41-procvičeno ústně

PROSINEC

16.12.2023- Český jazyk-Žlutý sešit-str.16-cv.8-celé

-Písanka-str.21-celá

-Matematika-Násobení i dělení č.9-viz pracovní list v sešitě

15.12.2023- Český jazyk- VS po L- Lýko, lýtko, lysý, pelyněk, plyš…

-Doplnit do žlutého sešitu VS-str.13-celá

-Matematika-naučit násobky č.9

14.12.2023- Český jazyk- VS po L- Plynout ,plýtvat, vzlykat-

-žlutý sešit- str.13-cv.1,2-doplnit probraná VS

-str.14-15-podtrhnout VS po B,Z a L

– Matematika-Násobky č.9

13.12.2023- Český jazyk- Nové učivo- VS po L-Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat

-žlutý sešit- str.13-cv.1,2

-Čítanka-str.52-53

-Matematika-Nové učivo- Násobky č.9. násobení č.9

12.12.2023- Český jazyk- VS po B- žlutý sešit-str.11-cv.21,24

-str.12-cv.25,26

-Písanka-str.19-písmena-ch,CH,E

-Čítanka-str.52-53- Křeček strojvůdcem

-Matematika-pracovní list v sešitě-cv.5,6

-ČLS-Svět kolem nás-učebnice str.23-Měříme teplotu,

-sešit-viz pracovní list

11.12.2023- Český jazyk- VS po B-žlutý sešit-str.10-cv.18,19

-Matematika-násobení a dělení č.8

7.12.2023- Český jazyk-VS po B-žlutý sešit-str.9-cv.12,13

-Matematika-násobení č.8

-ČLS-Přírodovědná vycházka

6.12.2023- Český jazyk- VS po B- žlutý sešit-str.9-cv.10- Procvičeno, napsáno jako sam. práce- /být-bít/

cv.11-písemně-společně

-Matematika- násobení č.8-učit se násobky č.8, velký sešit- pracovní list-sloupeček

-Čítanka- nový text- Kovářské řemeslo

5.12.2023- Český jazyk- VS po B- žlutý sešit-str.8-cv.9

-Výjimky- být/existovat——bít/tlouci/-věty viz sešit

-Čítanka-čtení na známky-Hloupý Honza…

-Písanka-str.18- 5 řádků

-ČLS- Nové téma-Svět kolem nás-Vlastnosti látek-učebnice str.21

4.12.2023- Český jazyk-VS po B-žlutý sešit-str.8-cv.8-sam-práce

-Čítanka-str.45-Čím budu?

-str.46,47- Brankářka Růženka

-Matematika-Procvičování násobení a dělení č.6 a 7-sloupečky

1.12.2023- Český jazyk-VS -žlutý sešit-str.8-cv.6 a 7-písemně

-Matematika-Dělení č.7

LISTOPAD

29.11.2023- Český jazyk-VS-učebnice str.5

-Matematika-dělení č.7-str.35

-Čítanka-str.40-44

28.11.2023- Český jazyk-VS- Kobyla-Býk- Přibyslav

-Písanka-str.17-18- písmena-c,č,C.Č

-ČLS- Živá příroda-opakování učiva 2.ročníku.str.16-20

23.11.2023- Český jazyk- VS- Obyčej-Bystrý-Bylina

-Písanka- str.17-4 řádky

22.11.2023- Český jazyk- VS- Příbytek-Nábytek-Dobytek

-Matematika-Násobení č.7-viz sešit

-Písanka-str.16, str.17-písmeno d-4 řádky

21.11.2023- Český jazyk- Nové učivo- VS po B- budeme se učit vždy

po částech- Dnes pouze- Být-Bydlit-Obyvatel- Byt

-Čtení textu na známky-1.část, trénujte část 2.

-Písanka-str.15-písmena a A, str.16-písmeno o O

-Matematika-Násobení č.7, kontrolní sam.práce-Násobení a dělení č.7

-Souhrnné opakování učiva o Praze, Typy krajin, Orientace

v krajině-Prověrka

20.11.2023- Český jazyk-VS

žlutý sešit-str.4-cv.9,10-v sešitě

Matematika-Nové učivo-Násobky č.7

15.11.2023- Český jazyk-VS-žlutý sešit-str.1-celá

13.11.2023- Český jazyk-Vyjmenovaná slova po Z- pracovní list ve velkém sešitě

-Čtení neznámého textu s předjímáním

/Pohádka- Obr Lidožrout/

-Matematika- Nové učivo – násobení č.6 /učit zpaměti násobilku/

9.11.2023- Český jazyk- Nové učivo- VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z

-naučit zpaměti

-Matematika-pracovní list v sešitě-+/- do 100, stále procviujeme násobení a dělení č.10

-ČLS-Typy krajiny-dokončení pracovního listu z předchozí hodiny

8.11.2023- Český jazyk-Obojetné souhlásky-učebnice str.30

-Čtení- práce s textem v sešitě čtení

-prověřování čtení textu Itálie v čítance

-Matematika-„Běhací diktát“-na násobení a dělení,

procvičování +/- do 100

7.11.2023-Český jazyk- Kontrolní práce -Slova nadřazená, podřazená, protikladná a souznačná

-Matematika-Nové učivo- Násobení a dělení č.10-učebnice str.33

-Čtení- viz pracovní list-čtení s porozuměním

-ČLS-Typy krajiny-učebnice str.13

6.11.2023- Český jazyk-Sloh- Příprava na vycházku-seznam věcí

-Matematika-Slovní úlohy tupu-3 krát více, 3 krát méně

dbát na zápis, znázornění, řešení, odpověď, zkouška

-Čítanka-str.35- Itálie

2.11.2023-Český jazyk-Hláskosloví-stavba slova-str.28, do velkého sešitu sam.práce-cv.4-str.29

-Matematika-Slovní úloha-5 krát kratší-viz velký sešit, sam.práce-sloupeček č.28

-ČLS- Orientace v krajině- hlavní a vedlejší světové strany -str.10

1.11.2023- Matematika- Slovní úlohy- př. 5 krát více

-Čtení- rozbor básně

ŘÍJEN

31.10.2023- Český jazyk- Slova lichotivá a hanlivá-učebnice str.26-cv.2

-do velkého sešitu

-Matematika-násobení a dělení číslem 5

-ČLS- Krajina ČR-učebnice str.11-Krajina kolem mého domova

-Na čtvrtek zopakujte učivo -Má vlast-symboly-ČR, sousední státy ČR, hlavní město ČR……

-Čtení -Čítanka-str.32-33-Zpátky do Afriky

30.10,2023- Český jazyk-Slova příbuzná-kořen slova

-Písanka-str.12-písmeno v

-Matematika-násobení a dělení č.5

25.10.2023- Český jazyk- Procvičování-slova protikladná

-Matematika-Procvičování- Násobení a dělení číslem 4

24.10.2023- Český jazyk- Slova lichotivá a hanlivá

-Čítanka-str.31-Kde v Praze bydlí vodníci ?

-Matematika-Dělení číslem 4-str.28-29

-ČLS- Projekt ke vzniku samostatného československého státu

23.10.2023- Český jazyk-Slova citově zabarvená a mnohoznačná

-Matematika-násobení č.4-str.28

-Čítanka-str. 30-Život v Evropě

20.10.2023- Český jazyk- Slova příbuzná-kořen slova-str.26, do velkého sešitu cv.3-str.26

-Matematika-str.25- Násobení a dělení č.3-cv.8-do malého sešitu,

ve velkém sešitě-pracovní list-cv.1,2

19.10.2023- Český jazyk-Nové učivo-Slova příbuzná

-Kořen slova- učebnice str.26

-Matematika-učebnice str.25- Sudá a lichá čísla

-Násobky č.3-str.26

-ČLS- Kontrolní test-Doprava

-Nové učivo- Praha-orientace v mapě-učebnice str. 8

18.10.2023- Český jazyk- Slova souznačná a mnohoznačná-str.23-24

-Čtení- Jak byl Vítek v Praze

_Písanka-str.10-písmeno -n

-Matematika-násobení a dělení číslem 2-učebnice str.24

17.10.2023- Český jazyk-Nauka o slově- Slova protikladná a souznačná-učebnice str.21-22

-Čítanka-str.26-27

-Písanka-str.10- 5 řádků

-Matematika-procvičování násobků a násobení čísly-1,2,3,4,5

-ČLS-učebnice str. 9-10- Krajina ČR, Hlavní město Praha

-opakujte učivo-Doprava/ ve čtvrtek píšeme testík-dopravní značky, semafory, dopravní situace/

16.10.2023-Český jazyk-učebnice str.20-Popis

-Písanka-str.9-Přepis básničky Říjen

-Matematika-procvičování-+/- do 100- “ Běhací diktát“

13.10.2023- Český jazyk-učebnice str.18-19-celé procvičeno ústně

-Matematika-Geometrie-učebnice str.108-opakování-Geometrické útvary

12.10.2023-Čítanka-kontrolní čtení známého textu-Královna Křižovatka

-Matematika-procvičování násobilky

-ČLS-Naše vlast-učebnice str. 8- Státní symboly

-Pověst o Bruncvíkovi

11.10.2023- Český jazyk- Párové souhlásky- s-z, š-ž, v-f, h-ch

str.17-celá -ústně

-Písanka-str.7-písmeno t

-Matematika-procvičování násobení čísly-1,2,3,4,5-str.21

-Samostatná práce-malý sešit- +/- dvojciferných čísel

10.10.2023- Český jazyk-Párové souhlásky-d-t-učebnice str.16-cv.6,7,8

-Samostatná práce po procvičení -do velkého sešitu-cv.6 str.16

-Čítanka-str.23-25

-Matematika-Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

-učebnice str.19-20

ČLS- Naše vlast- naučit se sousední státy ČR, státní symboly…učebnice str.8

9.10.2023- Český jazyk-Párové souhlásky-učebnice str.15-celá

-Matematika-v sešitě-pracovní list-slovní úloha

-Čítanka-str.19-21- Dopravní předpisy

6.10.2023- Český jazyk- velký sešit-pracovní list-dě, tě, pě…..

-Diktát-psali jsme do malého sešitu- procvičování psaní u,ú,ů, začátek věty-velké písmeno, zakončení věty, psaní i/y po měkkých a tvrdých slabikách-známky jsou na Bakalářích

Matematika-velký sešit-pracovní list

5.10.2023- Český jazyk-učebnice str.14-ústně

-Matematika-str.18-celá

-ČLS-učebnice str.6- Nové téma-Domov-Kde jsme doma?

4.10.2023- Český jazyk-Slova se skupinami bě,pě,vě……str.13 celá-ústně

-Písanka-str.6-celá

-Matematika-str.17-celá, cv.8-samostatná práce do sešitu

3.10.2023-Český jazyk-str.11-cv.5 a cv.7-Přepis do malého sešitu

-Písanka-str.5

-Matematika-sčítání a odčítání s přechodem přes 10- pracovní list v sešitě

-ČLS-učebnice str.3- Jízdní kolo-vybavení

-učebnice str.4-Doprava

2.10.2023-Český jazyk- Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách-učebnice str.10-11, cv.4-str.11-do velkého sešitu

-Čítanka-str.17-18- Kam zmizela škola?

-Matematika-učebnice str.16-celá- Počítání do sta s přechodem přes základ 10

ZÁŘÍ

27.9.2023-ˇČeský jazyk- Cvičení ve velkém sešitě-odpovědi na otázky-procvičování -bě,pě,vě….

-Čítanka-str.14-16-Paní učitelka

-Matematika-str.14-cv.4,5,7-ústně, cv.6-do velkého sešitu-samostatná práce

26.9.2023- Český jazyk- Ve velkém sešitě cvičení na procvičování psaní i/y

-Matematika- stále procvičujeme zápis slovní úlohy

-ČLS-pracovní list v sešitě-Cesta do školy

-Písanka-str.4,5-psaní písmen-f,h

25.9.2023-Český jazyk-učebnice str.10-cv.1-ústně-Procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

-Čítanka-str.13

-Matematika-Odčítání jednotek od desítek-příklady typu- 90-6, 80-3..

21.9.2023- Český jazyk-učebnice-Přepis cv.5-do malého sešitu ČJ

-Matematika-Slovní úloha-do malého sešitu-samostatná práce

-ČLS- Cesta do školy-dopravní značky-druhy značek-učebnice str.3

20.9.2023-Český jazyk- samostatná práce-doplň u,ú,ů-v sešitě

-Písanka-str.4-3 řádky-písmeno b

-Matematika-str.13-Slovní úlohy-zápis do sešitu-cv.1

19.9.2023-ˇČeský jazyk- Procvičování hlásek- samohlásky, souhlásky

-Čítanka- str.11- Základní pravidla společenského chování

-Matematika- +,- do sta-učebnice str.12-celá

ČLS- Škola

18.9.2023- Český jazyk-učebnice-str.9- Opakování učiva-Psaní u,ú,ů

-Matematika-Opakování-Sčítání a odčítání typu 20+30

-Písanka-str.3-celá

15.9.2023- Český jazyk- učebnice str.6-Vyprávění-cv.1

-Matematika-práce v sešitě -opakování -slovní úlohy, počítání s desítkami

14.9.2023- Český jazyk- učebnice str.8-cv.5, 6,7

-Matematika-učebnice str.11- Sčítání a odčítání do sta-cv.6-10

-ČLS- Pravidla chování ve třídě

13.9.2023- Český jazyk- Procvičování řazení slov podle Abecedy

-Čítanka-str.8,9- Můj první den

Desítky a jednotky-porovnávání čísel, orientace na číselné ose

12.9.2023- Český jazyk-učebnice str.7- Opakování učiva -Abeceda

-Matematika-počítání s přechodem přes 10- str.9-celá

-ČLS- str.2-Téma-Škola

11.9.2023- Český jazyk- str.5-cv.5-8-Procvičování

 • Matematika-uč.str.6,7- Procvičování
 • Čtení-str.5-7- První den školy

ČERVEN

22.6.2023- Český jazyk- Slovní druhy-prověřování

-Matematika-násobení a dělení

-Písanka-str.36

-Čítanka-str.160-165

21.6.2023- Český jazyk-str.102-procvičování

-Matematika-str.65

-Písanka-str.33-34

Sebehodnocení

20.6.2023- Procvičování

-Matematika-str.64

-Prvouka-závěrečné opakování

-Anglický jazyk-poslední hodina, procvičování

19.6.2023- Český jazyk-procvičování

-Čítanka-str.159-160- Konec školního roku

-Písanka-str.32-celá-Přepis textu-Slunce

15.6.2023-Český jazyk-Opakování-učebnice str.101-cv.1,2-cv.3-napsat

do sešitu

-Písanka-str.30-31

-Matematika-str.63-cv.3,4,5

14.6.2023-Matematika- „dvouhodinovka“- Nové učivo-Násobky č.5-str.62,63

13.6.2023- Český jazyk-Procvičování vlastních jmen-str.99

-Matematika-Dělení celku na čtyři části-str.61

-Prvouka-Souhrnné opakování-ČAS-měření času, hodiny, minulost. přítomnost, budoucnost

-Aj-ukončení lekce Summertime

12.6.2022- Aklimatizace na školní prostředí

-Čtení s porozuměním-viz sešit čtení-dva pracovní listy

KVĚTEN

30.5.2023- Český jazyk-str.98-cv.8-do malého sešitu

-Matematika-učebnice str.59-celá, str.60-cv.1

-Prvouka-Opakování učiva-ČAS-str.59-64

-AJ- str.52-Příběh-The sunhat- What are you wearing?…

-str.53-I´’m wearing…..

-str.54-Play the game

29.5.2023- Český jazyk-str.98-cv.7 a)-přepis do sešitu

-Čtení-str.152-153 -Housenka

26.5.2023- Český jazyk- Procvičování slovních druhů

-učebnice str.97-cv.1-6-ústně

-Matematika-učebnice-str.58-cv.6 a 8

-Prvouka-str.63-Části dne

-str.64-Měříme čas, určování hodin

25.5.2023- Český jazyk-Ostatní slovní druhy-str.96

-Písanka-str.39-Psaní adresy

-Čtení-kontrola čtení známého textu

-Matematika-str.58-celá

24.5.2023- Český jazyk-Spojky-uč.str.95-celá

-Čtení s porozuměním-O ošklivé housence-pracovní list

-Matematika-str.56-cv.4, str.57-cv.2

-Násobilka č.4

23.5.2023- Český jazyk- Předložky-učebnice str.94

-Matematika-Nové učivo-Násobky č.4-uč. str.56-cv.1,2,3, str.57-cv.1

-Prvouka-Roční období, Kalendář, Měsíce v roce, Dny v týdnu-děti už by měly umět

-Nové učivo- Části dne-učebnice str.63, Měření času-hodin, druhy hodin

-Aj-Summertime- Nové učivo- I’m wearing….učebnice str.50-53

22.5.2023- Český jazyk-Slovesa-učebnice str.93-cv.7

-Písanka-str.28-Přepis říkanky-Kotě a štěně

-Čtení neznámého textu

18.5.2023- Český jazyk-Pracovní list-Slovní druhy

-Matematika-Geometrie-učebnice-str.74-75- Měření délky

-Měření délky úseček

-Prvouka-Nové učivo- ROK-Roční období, Měsíce v roce-

učebnice str.59,60

17.5.2023- Český jazyk-Slovesa-Pracovní list-str.33

-Matematika-Jednotky hmotnosti a objemu-str.55

16.5.2023- Český jazyk- Slovesa-str.93-celá-ústně

-Čítanka-str.120-121- Čtení ve skupinách

-Matematika-str.54-celá, Diktát -příklady na násobení 2,3

Trénujte denně násobilku 2 a 3.

– Prvouka-Test- Mláďata

-Aj- Test -Unit 5-Revision

-Seznámení se slovíčky nové lekce-Unit 6- Summertime

-učebnice str.50-51

15.5.2023- Český jazyk-Nové učivo-Slovesa-učebnice str.92-cv.1

-Čítanka-str.120-121- Zajíc a hlemýžď

-Písanka-str.27-celá

12.5.2023-Český jazyk-Podstatná jména- názvy osob, zvířat a věcí

-Matematika-Geometrie-str.71,72-Porovnávání úseček

-Prvouka-Savci a ptáci-str.56

11.5.2023- Český jazyk-Podstatná jména-str.92-cv.6,7,8

-Čítanka-str.118-119- Kdy je maminka nejkrásnější

-Matematika-učebnice -str.53-celá

10.5.2023- Český jazyk-Podstatná jména-učebnice str.91, pracovní list-str.31

-Čtení-čtení textu v pracovním listě-Čj

-Matematika-str.52-cv.5,6,7

9.5.2023- Český jazyk- Nové učivo- Slovní druhy-učebnice str.51-seznámení se slovními druhy

-Matematika-učebnice str.51-celá- Dělení 3

str.52-cv.1

Prvouka-učebnice str.53-Ptáci na jaře

-učebnice str.54-55-Hospodářská zvířata a drůbež

Aj-procvičování 5.lekce- názvy místností v domě. umět říct, přečíst i napsat

-zvládnout odpovědět na otázku-Where is….?….

Is it on/in.. ….?…Yes, No

-učebnice str.46- Nový příběh- Where’s my phone ?-naučit se číst

5.5.2023-Matematika-Násobky č.3, Násobilka 3-pracovní list, sešit-sloupeček č.3

-Prvouka- Ptáci na jaře-učebnice str.53

 • UŠATÉ DOBRODRUŽSTVÍ-výroba vlastního Leporela

4.5.2023- Projektový den- Včelstvo

-Čítanka-str.109- Včela, Děti a včely

-str.110-Království včel

-Prvouka-přednáška

-pracovní list

-Matematika-pracovní list

-sešit-sloupeček-č.1-samostatná práce

3.5.2023-Český jazyk-Procvičování skupin- bě,pě….str.88-cv.1 -ústně a cv.3-písemně

-Písanka-str.26-celá

-Matematika-str.50- Nové učivo-Násobky č.3

2.5.2023- Český jazyk-učebnice str.87-Vyprávění- Můj ostrov

-Psaní- Vyprávění-Můj ostrov

-Matematika-str.48-49- Dělení po částech-nové učivo

-Prvouka-str.54- Hospodářská zvířata a jejich mláďata

-Aj-prověřování učiva-slovní zásoba- Unit-5

DUBEN

28.4.2023- Český jazyk-pracovní list-str.29-celý

-Matematika-str.47-cv.1,2,3,4,5,6

-Prvouka a Pč- Přírodovědná vycházka-poznávání rostlin, stromů

a keřů

27.4.2023-Český jazyk- psali jsme Diktát- z učebnice na straně 86-cv.9

-Čítanka-Komiks-str.24-25 a str.166

-Matematika-Dělení dvěma-str.45-cv.2,3

str.46-celá

26.4.2023- Český jazyk-pracovní list- cv.5 a 7-str.23

-Čtení známého textu-prověřování

-Písanka-str.24, str.25-první čtyři řádky

-Matematika-str.44-celá- Dělíme na dvě části

25.4.2023- Český jazyk-pracovní list-cv.9-Doplň do vět skupiny-dě,tě, bě, vě, mě

-Čtení-pracovní list-čtení textu s porozuměním

-Prvouka-učebnice-str.51- Stromy a keře- sešit-pracovní list

-Matematika-str.43-cv.5,6

-procvičování násobků č.2 a násobilky

-Aj-učebnice -str.44- Is it in….?Yes,No…

-str.46- A story- Where is…?- trénujte čtení textu

24.4.2023- Český jazyk- procvičování skupin-bě, pě, vě, mě-pracovní list

-Čítanka-str.44-Maminka čaruje

21.4.2023- Český jazyk-učebnice-str.86-celá, cv.9-přepiš do malého sešitu

-Matematika-učebnice str.43-cv.1,2,3,4

-Prvouka-str.48-Jarní květiny

20.4.2023- Český jazyk-učebnice str.84-Sloh-Vzkaz, SMS

-Čtení- Pracovní list-Text-Ať žije hokej-viz sešit Čtení

-Matematika-procvičování násobků č.2 a násobilky-viz malý sešit

19.4.2023- Český jazyk-učebnice str.85-cv.3- vypracovat do malého sešitu

-Čítanka-str.112- Měsíce plné slunce-1.část

-Písanka-str.24-Opiš říkanku-Čáp

-Matematika-str.42-Nové učivo- Příprava dělení

18.4.2023- Český jazyk-pracovní list-bě,pě,vě,mě

-Matematika-str.40-celá

-Čítanka-str.111-Duben

-Prvouka-str.46-47-Jaro v lese u vody

17.4.2023- Český jazyk-str.85-cv.1-označení samohlásek a souhlásek v textu

-Čítanka-str.45-Slon

-Písanka-str.19-celá

13.4.2023- Český jazyk-str.83-celá-ústně

-Písanka-str.18-celá

-Matematika-str.39-cv.1,3,4,5

-str.40-cv.1,2

12.4.2023-Český jazyk-Nové učivo-dě,tě,ně-str.82-cv.1-5-ústně

-cv.3 str.82- písemně do malého sešitu

-Čítanka-str.74- Štaflík a Špagetka staví dům

-Matematika-str.38-celá-Násobky 2

11.4.2023- Písanka-str.16-Rébusy

-Čítanka-str.151-básničky

-Matematika-str.37-celá- Příklady na násobení zobrazené

ve čtvercové síti

-Prvouka- Přišlo jaro-pracovní list v sešitě

-Aj- nové učivo-Is it a….?-Je to…?

It’s a television.- To je televize.-viz učebnice str.42-příběh

-pracovní list v sešitě

-Trénujte názvy místností domu

4.4.2023- Český jazyk-pracovní list

-Psaní -str.22, 23-Opis velikonočních říkanek

-Čítanka-str.114-115- Čtení známého textu

-Matematika-str.33-cv.4,5

-Nové učivo- Příprava násobení-str.35

-Prvouka-str.45-učebnice, v sešitě-pracovní list

-AJ- Happy Easter- pracovní listy v sešitě

3.4.2023- Český jazyk-pracovní list-párové souhlásky-ž-š-procvičování

-Psaní- Dopis rodičům

BŘEZEN

31.3.2023-Český jazyk-Pracovní list-párové souhlásky-Z-S

-Čítanka-str.115-Malování kraslic

-Matematika-str.32-celá

-Prvouka-Velikonoce

30.3.2023- Český jazyk-učebnice str.80-cv.8 b)-Opis do sešitu

-Matematika-učebnice -str.30-cv.4,5,6

-str.31-cv.2,3,4 a 7

-Čítanka-str.114-115-číst

29.3.2023- Český jazyk-pracovní list-párové souhlásky

-učebnice -str.80-cv.8 b)

-Matematika-malý sešit-sloupeček příkladů na +,- s přechodem

přes 10

-učebnice str.30-cv.3

-Písanka-str.16-Opis říkanky-Prokop

27.3.2023- Český jazyk-str.80-cv.8 a)-přepiš věty do malého sešitu

28.3.2023- Český jazyk-pracovní list-párové souhlásky-B-P-procvičování

-Čítanka-str.107-108

-Matematika-pracovní list-Hodiny

-Prvouka-Jaro-str.44-učebnice, v sešitě pracovní listy

-Aj- spojeno

-Nová lekce-MY HOUSE-nová slovíčka- bedroom, sitting room, bathroom, hall, garden, kitchen-naučit

27.3.2023- Český jazyk-procvičování párových souhlásek, viz pracovní list

učebnice str.80

-Písanka-str.14- Přesmyčky, str.15-celá- Pohádkové postavy a dvojice

-Čítanka-str.107-108- Jak se škubánek vyklubal

24.3.2023- Matematika-Hodiny-učebnice str.27-celá, str.28-cv.2,3

-Prvouka-pracovní list-viz sešit-Co lidé vytvoříli

23.3.2023- Český jazyk-učebnice str.80-cv.4-7-ústně procvičeno

-Sloh-Bajka-co to je bajka ?

-Písanka-str.14- opis říkanky-Pohádková

-Čítanka-str.106- básničky-Kukla, Ještěrka

-Matematika-str.26-cv.1-5

Kolik dní mají jednotlivé měsíce v roce-práce s kalendářem

21.3.2023- Český jazyk-učebnice str.81- Bajka- Lev a myš

-Matematika-učebnice-str.24-celá, str.25-cv.1 a 3

-Prvouka-str.40-41- Výroba papíru a skla, str.42-Třídění odpadu

-Aj- Zakončení lekce -Happy faces- Popis příšerky- A monster-viz sešit

17.3.2023- Český jazyk-učebnice- str.79-cv.2

-Čtení- celá pohádka- O kohoutkovi a slepičce

-Matematika- Matematický Klokan

-Prvouka-učebnice-str.38-40-Suroviny a výrobky

16.3.2023- Český jazyk-Opakování-str.79-cv.1-přepsat do malého sešitu

-Čítanka-str.105

-Matematika-str.22-23-Nové učivo- Odčítání s přechodem

15.3.2023- Český jazyk- párové souhlásky-H-CH-str.78-cv.1-4-ústně

-Písanka-str.12-celá

-Čítanka-str.102

-Matematika-str.19-celá-str.20- Počítání pro volnou chvíli-procvičování

14.3.2023- Český jazyk-párové souhlásky-Ž-Š-učebnice str.77-cv.1-6-ústně

cv.5-přepsat celé do malého sešitu

-Čítanka-str.101-číst

-Matematika-str.17-celá

-str.18-cv.2

-Prvouka-pracovní list-Souhrnné opakování -Lidské tělo

-AJ-I¨ HAVE GOT- I have got brown …blond…black…red…hair-pracovní listy v sešitě

13.3.2023- Český jazyk-párové souhlásky- Z-S- učebnice str.76-cv.1-5-ústně procvičeno

-Písanka-str.11-celá-opis říkanky-Zimní

-Čítanka-str.100- Ve vzduchu je jaro- Jak přivolali jaro

10.3.2023- Český jazyk-párové souhlásky-V-F-učebnice str.75-cv.1-6-ústně, cv.5-přepsat celé do malého sešitu

-Matematika-str.16-cv.1-4

-Prvouka-Lidé a společnost-Povolání dospělých-str.36

9.3.2023- Český jazyk- párové souhlásky-´Ď-Ť-učebnice str.74-cv.1-6-ústně procvičeno

-Čítanka-str.51- Léčení Hubatidy-2.část

-Matematika-str.15-celá- procvičování -slovní úlohy

8.3.2023- Český jazyk-párové souhlásky-samostatná práce-učebnice str.110-B-P-první dva řádky procvičeny ústně a přepsány do sešitu

-Písanka-str.9-celá-Diktát slov

-Čítanka-str.50- Léčení HUBATIDY

-Matematika-str.14-cv.1,2,3- Sčítání s přechodem přes základ 10

7.3.2023- Český jazyk-párové souhlásky D-T-učebnice str.73-cv.1-4-ústně

-Matematika-nové učivo-Sčítání s přechodem přes základ deset- str.12-13

-Prvouka-učebnice str.34-35- Žiju zdravě

-AJ- nové učivo- I have got- Já mám- učebnice str.34-35

6.3.2023- Český jazyk-opakování

-Písanka-str.8-Opis říkanky, přesmyčky

-Čítanka-str. 47- Hurvínkovy narozeniny-čtení známého textu na známky

-str.49-Ztracená teta

ÚNOR

23.2.2023- Český jazyk-str.72-cv.3,4,5-ústně- Párové souhlásky-B-P

 • cv.4- první dva sloupečky do velkého sešitu přepsat
 • Písanka-str.7-celá
 • Matematika-str.10-celá
 • Dobrovolné – str.11- Počítání pro volnou chvíli
 • Diktát- cv.8- Příklady- 84+10
  • 27+10
  • 92-10
  • 0+100
  • 10+80
  • 55-5
  • 43-3
  • 96-30
  • 65-30
  • 89-40
 • Čítanka-str.47-48- Hurvínkovy narozeniny-trénujte čtení

22.2.2023- Český jazyk- str.71- Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova

-str.72- Párové souhlásky-B-P-cv.1,2-ústně

-Matematika-str.9-celá

21.2.2023- Český jazyk- Slova příbuzná- pracovní list/pošlu na e-mail-pro nemocné děti/

-Písanka-str.6- Opis říkanky-Aktovka, přesmyčky

-Matematika-str.8-celá- Odčítání dvojciferných čísel

-Prvouka-str.33-34-U lékaře, Žiju zdravě-v sešitě pracovní listy/viz e-mail/

-Aj- učebnice str.32-33- Parts of face, v sešitě pracovní list-nová slovíčka- arms, legs, head, neck-Parts of body

20.2.2023- Český jazyk-Slova příbuzná

-Čítanka-str.96-97- Zlomená noha, str,98-99- O špinavých Rudolfových uších

17.2.2023- Český jazyk- učebnice-str.69-cv.3,4-ústně- procvičování

-Nové učivo- Slova Příbuzná- cv.1,2-str.70

-Matematika-uč. str.7-cv.5 a 6- Trénujte počítání se závorkami

16.2.2023-Český jazyk-pracovní list-najdete v příloze v e-mailu

-Písanka-str.5-celá

-Matematika-str.6-celá- Nové učivo-Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

str.7-cv.1,2,3

15.2.2023- Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov- pracovní list

-Matematika-str.5-celá

-Čítanka-str.94,95-Filipův počítač

14.2.2023- Skupinová práce- LOTO- slova protikladná- procvičování

– Čítanka-str.90-93- Nezdravý cukr, Horečka, Tajemství zdraví

-Prvouka-učebnice-str.32- Nemoc a úraz, sešit- pracovní list

-Aj-Nová lekce-Happy faces- nová slovíčka- eyes, ears, nose, mouth, hair, face- učebnice str.32, 33, sešit-pracovní list

13.2.2023- Čj- Nové učivo-str.69- Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova-cv.1,2,3- ústně procvičeno

-Písanka-str.4- Přepis říkanky-Kamarádi

-čtení- čtení s porozuměním-viz pracovní list

10.2.2023- Čj- učebnice str.68- Popis osoby- cv.4- Popis kamaráda

– Matematika-Geometrie-str.88- Souhrnné opakování

-Prvouka-str.31- Smysly-sešit-pracovní list

9.2.2023- Čj-učebnice str.67-cv.3,4-ústně procvičeno, cv.3 do malého sešitu přepsat a doplnit neúplná slova

-Matematika-str.76-celá dokončena

Matematický diktát

-Úvodní strana-str.3-celá

-Prvouka-Lidské smysly- praktická část

8.2.2023- Čj- Souhrnné opakování- pololetní-

-Matematika-str.75-cv.5

-str.76-cv.1,2,3,4

7.2.2023- Čj- procvičování učiva -měkké, tvrdé. souhlásky, psaní u,ú,ů-mazací tabulka

-Písanka-2.díl-str.2-přepis říkanky Abeceda

-Čítanka-str.88, 89

-Matematika-str.74-Nové učivo- Odčítání bez přechodu přes desítku-typu-30-9

-Velký sešit-M- samostatná práce

-AJ- Psaní slov-viz velký sešit- Děti by měly umět slovíčka vyslovit a napsat

 • V sešitě- pracovní list- Do you like?….

6.2.2023- ČJ-pracovní list-souhrnné opakování

-Čítanka-čtení známého textu

1.2.2023- Čj-str.67-cv.3,4-ústně

-Čítanka-str.86

-Matematika-str.72-celá

2.2.2023- Čj-Diktát

-Čítanka-str.87

-Matematika-str.73-cv.2,3,4

LEDEN

31.1.2023- Čj- str.67-cv.1,2-ústně, cv.2-do velkého sešitu přepsat první dva řádky

-Matematika-str.70, 71-celé

-Prvouka-str.31-Smysly

30.1.2023- Čítanka- Člověk a jeho zdraví-str.84,85- Když se zoubek neléčí

-Písanka-str.39-písmeno x,X, str.40-celá

Zítra začínáme 2.díl Písanky

26.1.2023-Čj-učebnice str.66-cv.6-ústně, cv-7-procvičit-Diktát-budeme psát příští týden

-Písanka-str.str.37-písmeno-z,ž, str.38-písmeno-Z,Ž

-Matematika-str.68-cv.1,2,4, str.69-cv.1

– Čítanka-str.65-67

24.1.2023- Čj-str.65-cv-.3-ústně, cv.4 a)-písemně do sešitu

-Matematika-str.66-cv.1,2,3,6

-str.77-cv.2,3,4,5-samostatně

-Prvouka-Lidské tělo-části těla-str.30

-Aj- Unit-3-str.24-příběh, str.25- I don¨’t like…

23.1.2023- Čítanka-prověřování čtení- známý text

-str.64

-str.65-67- O zmrzlém králi

-Písanka-str.34-písmeno s, š, str,35-písmeno S,Š

20.1.2023- Čj-učebnice str.65-cv.2-přepiš do velkého sešitu

-Geometrie-Bod-učebnice str.85-cv.4,5,6,7,8

-Nové učivo-Úsečka-str.86-cv.1,5,6,8

-Prvouka- opakovací test

19.1.2023- ČJ- učebnice str.64-cv.4- první tři věty přepsat a doplnit slabiky do sešitu

-Matematika-Nové učivo-Odčítání bez přechodu přes desítku-str.65

18.1.2023- ČJ- pracovní list- procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

-Matematika-str.62- znázorňování ve čtvercové síti-str.62-cv.1

-str.62-cv.2

-str.63-cv.1-slovní úloha

-str.63-cv.2-samostatná práce

-Čtení- mimočítanková četba- J. Svěrák- Tatínku, ta se ti povedla

17.1.2023- Čj- Samostatná práce- přepis slov do sešitu-Doplňovačka- tvrdé slabiky

-Matematika-str.61- Nové učivo- Sčítání bez přechodu přes desítku

-Písanka-str.33-písmeno F-5 řádků

-Čítanka-str.60,61,62,63

-Prvouka-str.29- Nové učivo- Lidské tělo-Každý jsme jiný

-Aj- učebnice- str.24,25- I like….I don’t like….

16.1.2023- Čj- Str. 64- cv.1,2,3,4-ústně

12.1.2023- ČJ- pracovní list, práce s folií, Doplňování

 • Matematika-str.58-celá, str,59-práce s číselnou osou, cv.1-7
 • Matematika- str.64- kreslení podle programu-
 • Dnes byly dvě hodiny matematiky, místo čtení, psaní

11.1.2023-Čj- pracovní list- Doplňování i/í-y/ý-po měkkých a tvrdých souhláskách

-Matematika-str.56-cv.4

-str.57-cv.1,2.3,4,5,6- práce s číselnou osou

-Písanka-str.32-Psaní vlastních jmen-2 řádky

-str.33-písmeno Ť,T-první tři řádky

10.1.2023- Čj- Dělení souhlásek- prověrka

 • Diktát- slova – tvrdé souhlásky
 • Čítanka- zkoušení čtení, nový text- str.58- O Vánocích, které nechtěly být
 • Prvouka-str.25-dokončení učiva -Příroda v zimě
  • nové učivo- Zimní sporty-str.28
 • Matematika-nové učivo- Řády-čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná-str.55
 • Aj- nová lekce- Unit 3-I¨’m hungry- nová slovíčka-Fish, cheese, yoghurt,bread, rice,pasta…

9.1.2023- Čj- Souhlásky měkké- Děti je musí umět zpaměti!

 • učebnice-str.63-cv.5,6,7,8-procvičovali jsme ústně/ se zdůvodněním/
 • Příklad- ž-žala- Napíšeme měkké í, protože ž je měkká souhláska….
 • Písanka-str.32-písmeno R,Ř- pět řádků

6.1.2023- Projektový den- Tři králové- pracovní listy-práce s textem

-Matematika-geometrie- Bod-učebnice str.85-cv,1,2,3

Sešit geometrie-rýsování- přímky, body

5.1.2023- Čj- Souhlásky- měkké a tvrdé- pracovní list

-Písanka-str.30-31- Vlastní jména

-Matematika-str.53-celá

4.1.2023- Čj- Měkké souhlásky-str.62-cv.4-do velkého sešitu

-M- Počítání se závorkami- str.52-celá

– Čítanka-str.53- Mikuláš

3.1.2023- Čj- procvičování učiva o souhláskách- tvrdé s.-str.58-59

-Čítanka-str.52-Zima přebírá vládu

-Matematika-str.51-celá- Odčítání desítek

-Prvouka-str.24-Příroda v zimě

-Aj-učebnice -str.18-19- A blue book/ an orange pencil

rozšiřující učivo-pojmy-loud, quiet, fast, slow

PROSINEC

16.12.2022- Čj-učebnice str.58-cv.4- do sešitu

15.12.2022- Čj- učebnice str.58-cv.3- vypracuj do sešitu

 • Čítanka-str.4-5- Mates je pes
 • Matematika-str.50- Odčítání desítek

14.12.2022- Čj- Tvrdé souhlásky-učebnice str.58-cv.1,2, cv.2-říkanku přepsat do velkého sešitu Čj

-Písanka-str.29- písmeno K

-Matematika-str.48-celá- Sčítání desítek

-str.49-cv,2

13.12.2022- Čj-Diktát vět

-Můj čtenář-str.50-cv.12

-Písanka-str.29-písmeno H-4 řádky

-Matematika-str.38-cv.2

-Aj- učebnice str.68-69-CHristmas at school

-pracovní list

12.12.2022- Čj- učebnice str.57- Nové učivo-Dělení souhlásek

-Písanka-str.28-celá-písmena I a J

 • Můj čtenář-str.50-celá

9.12.2022- Čj- procvičování- u,ú,ů- učebnice str.56-cv.11- do sešitu

– Matematika-učebnice str.40-celá

str.43-celá-procvičování

-Prvouka-učebnice str.22-23- Pomáháme si

-učebnice str.26-27- Zvyky a tradice

8.12.2022- Čj- str. 55-cv.7-přepis do sešitu- doplňovačka-u,ú,ů

-Písanka-str.27-písmeno-q-6 řádků

-Matematika-str.42-cv.5

-str.43-celá, str.47-cv.5

7.12.2022- Matematika-uč.str.46-celá, str.47-cv.1,2,3

6.12.2022- Mikulášský pracovní list- slova protikladná, souznačná, lichotivá

 • Matematika-učebnice str.45-cv.1,2,3,4,5
 • str.57-cv. 1-práce s číselnou osou
 • Aj- opakování 2.lekce- pracovní list
  • seznámení s novou, 3. lekcí- I´ m hungry

5.12.2022- Čj– Popis zvířete-učebnice str.61

 • Písanka-str.27-písmeno-G
 • Můj čtenář-str.48-cv.3

LISTOPAD

30.11.2022- Čj- učebnice str.37

-Písanka-str.25-celá

-Matematika-str.27-cv.1

-str.26-cv.1,2-sam.práce

29.11.2022- Čj-učebnice-str.53- Slabiky se slabikotvorným R,L,M

-M-str.27-cv.1,2,3

-Prvouka-učebnice str.21- Zájmy a povinnosti

-AJ- Dokončení lekce- Příběh- How many….,?

28.11.2022-Advent- seznámení s tradicemi, zvyky, zpívání koled

-Písanka-str.24-písmeno E- 4 řádky

25.11.2022- Čj- učebnice str. 54-cv.1

-Opis slov z tabule- procvičování -u,ů,ú

 • Matematika-str.23-cv.3,4,5,6,7
  • str.24-cv.2, 5
 • Prvouka-str.20- Rodinné oslavy-pracovní list v sešitě

24.11.2022- Čj-učebnice str.51- Nové učivo- Dvojhlásky

– Matematika-str.24-cv.1,2, str.25-cv.6, str.21- Opakování a procvičování

23.11.2022- Čj- učebnice str.51-cv.5-ústně

písemně do sešitu přepsat první větu

-Písanka-str.23-písmeno Ch-3 řádky

-Matematika-str.22-cv.4,5

22.11.2022- Čj- Nové učivo- psaní u,ú,ů-učebnice str.50

 • Můj čtenář- str.34-cv.9-celé na folii
 • Matematika-str.22-cv.1,3,4,5
 • Prvouka-učebnice str.20- Rodinné oslavy
 • Aj- pracovní list- slovíčka- Colours, My classroom-trénujte psaní slovíček

21.11.2022- Čj- učebnice str.49

 • Písanka-str.22-písmeno C, Č-, str,23-písmeno ch- 4 řádky
 • Můj čtenář-str.34- cv.8- na folii

18.11.2022- Čj-učebnice str.48- značení samohlásek- kroužkem

-Matematika- str.20-cv.1 a 4

-Prvouka- Nové téma- Rodina-učebnice str.19

16.11.2022- Čj-učebnice str.48- Samohlásky-krátké a dlouhé- vyjmenovat samohlásky

-Můj čtenář- str.33-cv.4,6,7-ústně

– Matematika-str.19-cv.2,3- Slovní úlohy- zápis, znázornění, výpočet, odpověď

15.11.2022- Čj- učebnice str.47-Nové učivo- Hlásky- dělení na samohlásky a souhlásky

-Písanka-str.21-písmeno č

-Matematika-str.19-cv.1 a 4

-Prvouka-str.7- Naše vlast- naučit podle sešitu a učebnice

-Aj- učebnice-str.17- Colours- Barvy-viz sešit

14.11.2022- Český jazyk- Nové učivo- Dělení slov na konci řádku-učebnice str. 46-cv.1,2,3-ústně

-Písanka-str.20-celá, str.21-písmeno c- 4 řádky

10.11.2022- Český jazyk-Nové učivo-Slovo, slabika, hláska, písmeno-učebnice str.45

-Matematika-str.18-pracovní list- Rozklad čísla 12

9.11.2022- Český jazyk-Souhrnné opakování- Druhy vět-test

-Písanka-str.19-písmeno ď-7 řádků

– Matematika-pracovní list-str.17-celá

7.11.2022- Český jazyk- str.36-cv.1,2-ústně

-Písanka-str.18- 6 řádků

-Matematika-str.16-pracovní list

-Aj- Unit 2-učebnice str.16-Příběh- nové učivo….This is my….

6.11.2022- Český jazyk-str.34-cv.5, 6-ústně

-Písanka-str.18-písmeno d-4 řádky

-Můj čtenář-str.28-cv. 2-číst

4.11.2022- Český jazyk-učebnice str.29-ústně, str.30-cv.1-do sešitu přepiš tři první věty

-Geometrie- rýsování rovných čar pomocí pravítka

-Prvouka- Prověřování znalostí-Téma-Podzim-druhy stromů

3.11.2022- Český jazyk-Učebnice str.27,28- Věty rozkazovací a přací

-Písanka-str.16,17-písmena-o, A

-Můj čtenář-str.21-cv.8, str.23-cv.13,14

– Matematika- příklady s rozkladem

2.11.2022- Český jazyk- Věta tázací- učebnice str.24-celá

str.25-cv.3-do sešitu-napiš tři věty

 • Matematika- Počítáme s rozkladem-viz sešit
 • Písanka-str.16- písmeno-a-4 řádky

1.11.2022- Český jazyk- Věty tázací- pracovní list-viz sešit

 • Můj čtenář-str.21-celá
 • Písanka-str.15- písmeno-Y
 • Prvouka-učebnice str.12,13,14,15- shrnutí učiva o Podzimu
 • Aj- Nová lekce-School Time-učebnice str.14-15- naučit šest nových slovíček- chair, table, pen, teacher, book, clock- naučit přečíst, vyslovit i napsat

ŘÍJEN

25.10.2022- Český jazyk- Přepis vět a určení druhů vět-zkratky-viz sešit

-Můj čtenář-str.20-cv.3- na folii

-Písanka-str.14-písmeno-W, str.15-písmeno-y-čtyři řádky

-Matematika-Odčítání s přechodem přes 10

-Prvouka-str.12,13-Keře a lesní plody

-Aj- dokončení lekce-uč. str.12- Příběh

Hello, Goodbye

24.10.2022- Český jazyk- učebnice- str.20-cv.3,4,5,6-ústně

-Písanka-str.13-písmeno-U

-str.14-písmeno-w

-Můj čtenář-str.20-cv.2-číst plynule

21.10.2022- Čj-učebnice- Mluvení ve větách-str.18-celá, Pořádek vět-str.19-celá

-Geometrie-pracovní list-Tělesa-Jehlan a kužel, Rýsování-seznámení s rýsováním rovných čar

-Prvouka-pracovní sešit-Velké lesní dobrodružství- Projekt- Den stromu/ celotýdenní práce/

19.10.2022- Čj- druhy vět- zkratky-viz sešit

-Matematika-sčítání s přechodem přes 10- do 11-viz sešit

18.10.2022- Čj- Druhy vět- naučit se- oznamovací, tázací. rozkazovací, přací-viz sešit

 • Matematika- rozklad čísel- práce s kolečky- přechod přes 10
 • Prvouka- Lesní dobrodružství -pracovní listy
 • AJ- nové učivo- učebnice str.8-9- I can see….
 • Písanka-str.13-písmeno V-4 řádky

17.10.2022- Čj-Sloh- Prosba, Poděkování-učebnice str. 17-cv.1,2,3,4

 • Můj čtenář-str.17-cv.5,6

14.10.2022- ČJ-učebnice-str.15-cv.5-samostatná práce do sešitu-přepiš a seřaď podle abecedy

-Matematika-rozklady čísel, sčítání s přechodem přes 10-prac. list

-Prvouka-učebnice str.8-9-Příroda na podzim, prac. list v sešitě celý dokončen, Houby v lese, složení houby

13.10.2022- Čj-pracovní list-řazení slov podle abecedy

– Písanka-str.11-dva řádky

-Můj čtenář-str.16-cv.1,2

-Matematika-počítání s přechodem

12.10.2022- Čj- Opis vět do sešitu- Text- Podzimní dny se zkracují, noci prodlužují .Na podzim sklízíme ovoce a probíhají výlovy rybníků.

-Písanka-str.11-písmeno N-4 řádky

-Matematika-rozklad čísla 11

– čtení- mimočítanková četba ve škole-kniha J. Svěráka-Tatínku, ta se ti povedla

11.10.2022- Čj-pracovní list- Věta-cv.1,2,3 a 5

-M- prac.list- počítáme s přechodem přes 10

-Prvouka-str.8-9-Podzim- Příroda na podzim

 • Aj- psaní nových slovíček- žák by měl umět spojit slovo s obrázkem, vyslovit a napsat- viz sešit/ lion, tiger, monkey, crocodile, tiger, snake/

10.10.2022- Čj- učebnice-str.15-cv.1,2,4-ústně

-Písanka-str.10-cv.1

-Můj čtenář-str.15-cv.5,6,8

7.10.2022- Čj- Můj čtenář- kontrola čtení

-Abeceda-procvičování

-M-Geometrie- Geom. útvary

-Nové učivo-Tělesa-pracovní list-cv.1,2

-Prvouka-Procvičování dopravních značek-viz učebnice-str.4-cv.2

6.10.2022- Můj čtenář-str.14-celá

-Čj- řazení slov podle abecedy

-Matematika- nové učivo- Sčítání s přechodem přes 10

-Písanka-písmeno-n

5.10.2022- Čj-Abeceda- uč. str.13-cv.1, 2,3

-Velký sešit- pracovní list-cv.2,3-str.8

-Matematika-procvičování

-Písanka-str.7- 2 řádky, str.8-4 řádky

4.10.2022- Čj-Oslovení, pozdrav-pracovní list-cv.1

Abeceda-procvičování-cv.1- básnička

-Matematika-sešit- cv.3,4-Docvičuj a všímej-sčítání a odčítání do 20

-Prvouka-Téma-Škola-Cesta do školy, Cestujeme-učebnice str.4,5

-čtení- kontrolní čtení textu-Modroočko

-AJ-Unit 1- Playroom Safari- Animals- nová slovíčka. seznámení- učebnice str.6-7

3.10.2022- ČJ- učebnice-str.10-ústně-Oslovení, pozdrav

-sešit-pracovní list-cv.2

-Jsem čtenář-str.13-cv.6- Modroočko

30.9.2022- Čj- učebnice str.9-cv.5 a)- první tři věty přepiš do velkého sešitu Čj

-Matematika-pracovní list

-Prvouka-pracovní list

29.9.2022-Čj-učebnice str.9- cv.5,7,1-ústně

 • Sloh-Oslovení, pozdrav
 • Matematika-pracovní list
 • Písanka-str.7- písmeno t-pět řádků

27.9.2022- Čj- Psaní vlastních jmen

-M- samostatná práce

-Písanka-str.6-písmeno i

-Prvouka- Sv. Václav

-Aj- The Alphabet- práce s abecedou- pracovní list- řazení písmen

26.9.2022- Čj – Velký sešit- CV.6,7

-Písanka-str. 5-5 řádků

23.9.2022- Čj- Velký sešit- pracovní list-cv.8-přečti text a podle pokynů vybarvi

-M-Geometrie- Geom. tvary-poznávání, určování- prac.list str.79-cv.1,2,3

-Prvouka- učebnice str.4- Cesta do školy-dopravní značky- příkazové, zákazové, inform. ,…

Sešit-prac. list-celý

22.9.2022- Čj- Pracovní list v sešitě

-Matematika- Pracovní list- porovnávání čísel

-Písanka-str.5-tři řádky-písmeno-f

21.9.2022- Čj- Abeceda- učíme se po částech

-Písanka-str.4- písmeno malé psací k-5 řádků

 • Matematika-dokončení pracovního listu

20.9.2022- Čj- Orientace v Abecedě- Co je před písmenem, za písmenem, pořadí slov podle Abecedy- /děti mají Abecedu před sebou/.

-Matemetika-sčítání a odčítání do 20, příklady typu- 18-4, 18-11,

20-15…..dopočítávání…..14 a kolik je do 20….stále používejte počítadlo

-Anglický jazyk- The Alphabet- Abeceda- seznámení s anglickou Abecedou, učebnice str.4,5

-procvičování psaní slov- MUM, DAD, DAISY….viz sešit AJ

19.9.2022- Můj čtenář-str. 6-celá-/knihu mají děti do zítřka ve škole/

-Písanka- str.4- první čtyři řádky

15.9.2022-Čj- Seznámení s abecedou

-Čtení- Můj čtenář- str.5-celá

-M-sčítání a odčítání do 20

14.9.2022- Čj- pracovní list

-M- pracovní list-dopočítávání do 20

13.9.2022- ČJ- uč. str. 8- ˇústní a písemný projev

 • Matematika- sčítání a odčítání do 20
 • AJ- My Family- Nové učivo- spojení slovíčka s psanou podobou- viz sešit
  • Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto…

9.9.2022- ČJ- Vlastní jména

– M-pracovní list

.Prv-pracovní list- Škola-

8.9.2022-ČJ- Opakování- Co je věta?-

-Písanka-str.2-7 řádků

-Jsem Čtenář-STR.2-celá

6.9.2022- Český jazyk-opakování učiva z 1.ročníku

-Matematika- pracovní list

-Prvouka- Téma ŠKOLA

-Aj- seznámení s novou učebnicí, písnička-Happy House

———————————————————————————————————

23.6.2022- Slabikář-dokončen-děti si vzaly domů

-Písanka-str.12,13-velká písmena-A,O

-Matýskova Matem atika-str.55-cv.3,4, str,54-cv.1,2

-Oskarova Prvouka-str.70-celá

21.6.2022- Slabikář-str.63-cv.1-čtení slopečků

-Písanka-str.10-4 řádky, str.11-5 řádků

-AJ-str.59-Do you like?

-Oskarova Prvouka-str.62-Téma : Léto

20.6.2022- Slabikář- str.62 -celá–nová písmena Q,X,W

-Matýskova Matematika-str.52-cv.4, str.53-cv.1,2 a 4

-Písanka-str.9-velké písmeno K-7 řádků

18.6.2022- Matýskova Matematika-str.49-cv.4,5, str.50-cv.4,5

-Písanka-str.8-nové písmeno-H-6 řádků

17.6.2022- Slabikář-str.61-celá

-Písanka-str. 6-Písmeno Y, str.7-písmeno- V-6 řádků

 • Oskarova Prvouka-str.77-celá -Domov- Téma-Výlet

16.6.2022- Slabikář-str.60-cv.4

-Písanka-str.4-4 řádky, str.5-nové písmeno U-5 řádků

-Matýskova Matematika-str.51-cv.4, str.52-cv.1,2

13.6.2022- Slabikář-str.60-cv.2,3-tvrdé a měkké slabiky

-Matýskova matematika-str.50-cv.4,5, str.51-cv.1

Písanka-str.4-nové písmeno M-tři řádky

10.6.2022- Slabikář-str.59-cv.3 a 5

-Písanka-str.3-písmeno-N-6 řádků

-Matýskova Matematika-str.47-cv.1,2, str.48-cv.1,2

9.6.2022- Slabikář-str. 58-celá

-Písanka-str.2-celá-

Velké písmeno-J

-Oskarova prvouka-str.71-Nové téma-DOMOV

8.6.2022- Slabikář-str.57-cv.3,4

-Matýskova Matematika-str.46-celá

-Písanka č.3-str.1-celá

7.6.2022- Slabikář-str.57-cv.1,2

-Písanka-str.42-písmeno ch-4 řádky, str.44-písmeno f-4 řádky, str.46-písmeno-g-4. řádky

-Matematika-“ Běhací diktát“- procvičování počítání do 20

-AJ- Unit 7- Nové učivo- I like….Mám rád, I donť like…Nemám rád…

6.6.2022- Slabikář-str.56-cv.1,2,3

-Písanka-str.36-písmeno-č-5 řádků, str.38-písmeno-ž-4-řádky, str.40-písmeno-ř-4 řádky

-Matýskova matematika-str.44,45-celé

2.6.2022- Písanka-str.33,34-celá

-Pracovní listy- propojeno- čtení, psaní, znalosti z Oskarovy Prvouky- dny v týdnu a měsíce

1.6.2022- Matýskova Matematika-str.42-cv.1,2

-Písanka-str.29-první čtyři řádky, str.30-první tři řádky, str.32-nové písmeno b- čtyři řádky

31.5.2022- Slabikář-str.55- Náš dům-čtení na známky-cv.3-samostatná práce-porozumění textu, cv.4-sam.práce

 • Matýskova Matematika-str.42-cv.3,4,5-Osová souměrnost
 • Aj-Unit 7-Animal friends-procvičování nových slovíček- spojení slov-obrázek-slovo,
 • bingo

30.5.2022- Cvičný sešit-opis textu

– Text-nakopírovaný list-čtení neznámého textu

Matýskova Matematika-str.40-cv.2,3,4

-str.41-celá

-Písanka-str.27-celá

-str.28-4 řádky-písmeno-h

27.5.2022- Slabikář-str.55-cv.1,2- cv.2-Náš dům-číst

-Písanka-str.26-celá

-Matýskova Matematika-str,39-cv.2,3,4

-str.40-cv.1

26.5.2022- Slabikář-.str,54-cv.4,5

-Písanka-str.25-celá

-Oskarova Prvouka-str.58-cv.4

-str.59-celá

25.5.2022-Cvičný sešit-opis textu

-Písanka-str.24-celá

-Matýskova matematika-str.37,str.38-cv.1,2

24.5.2022- Slabikář-str.54-cv.1,2,3- Mě,mě

-Písanka-str.23-6 řádků

-Matýskova Matematika-str.36-cv.3,4,5

-Aj-Unit 7-Animal friends-nová slovíčka-Cat, dog, bird, tiger, snake, mouse

-Oskarova prvouka-str.58-Orientace v kalendáři-vyhledávání-cv.1,2

23.5.2022- Slabikář-str.53-cv.1,2,3

-Písanka-str.22-celá-slabika-eu

-Matýskova Matematika-str.34,35

20.5.2022- Pracovní list- Kosíř

-Písanka-str.21-celá

-Matýskova Matematika-str.33-celá

18.5.2022-Slabikář-str.52-cv.3

-Písanka-str.20-celá

-Matýskova Matematika-str.31-celá, str.32-celá

17.5.2022- Slabikář-str.52-cv.1,2

-Písanka-str.19

-Matýskova matematika-str.30-celá- Určování hodin-celá, půl

-Aj-učebnice-str.52,53- Instructions- Wash your hands……

-Oskarova Prvouka-Dny v týdnu- orientace v čase- př. dnes, včera….před , po

16.5.2022- Matýskova Matematika-str.27,28,29

-Písanka-str,17,18

13.5.2022- Slabikář-str.51-celá

-Matýskova Matematika-str.27-cv.3,4-Osová souměrnost

12.5.2022-Slabikář-str.50-celá- Slabiky-BĚ,PĚ,VĚ

-Písanka-str.16-nové písmeno-r

-Oskarova Prvouka-str.56-celá

11.5.2022-Matýskova Matematika-str.26-cv.1,2

ZDRAVÉ ZUBY-PROJEKT-pracovní listy

10.5.2022-Slabikář-str.49-celá

-Matýskova Matematika-str.24-cv.3,4

-Aj-učebnice str.52- I wash my…

– I brush my….

9.5.2022-Slabikář-str.48-celá

-Matýskova Matematika-str.23-celá

str.25-cv.1,2

6.5.2022-Slabikář-str. 47-celá

-/Písanka-str.14-4 řádky

-Matýskova matematika-str.24-cv.1,2-/str.23 uděláme v pondělí/

5.5.2022- Slabikář-str.46-Slabiky-DĚ,TĚ,NĚ,MĚ-viz pracovní list ve škole

-Písanka-str.12-celá

4.5.2022- Slabikář-str.45-celá

-Matýskova Matematika-str.22-cv.1,2,3,4

2.5.2022-Matýskova matematika-str.20-celá strana

-Písanka-str.11-prvních 5 řádků

29.4.2022- Slabikář-str.43-celá

-Matýskova matematika-str.19-celá

28.4.2022- Slabikář-str.42-Ď, Ť, Ň- Trénujte čtení slov s těmito hláskami

-Písanka-str.10-celá-Nové písmeno k

-Oskarova prvouka-str.54-ČAS-povídání- Poznávání hodin

27.4.2022- Slabikář-str.41-cv.2-Prověřování čtení

-Písanka-str.9-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.18-celá, str.19-cv.1

-Procvičování- Hodiny- Určování času

26.4.2022- Slabikář-str.41-celá

-Matýskova Matematika-str.17-celá- Nové pojmy-Kvádr, jehlan

-Aj-str.50- Příběh- Nové učivo- Can you see?, I can see….

-Oskarova Prvouka-str.54- cv.1- Nové téma-ČAS

25.4.2022- Slabikář- str.39-cv.2,3,4,5 str.40-cv.1,2 a 4

-Písanka-str.8-6 řádků-píšeme perem pouze jedno slovo na řádek

-Matýskova Matematika-str.16-celá

21.4.2022- Slabikář-str.38-Vyvození nové hlásky-G,g

-str.39-cv.1-čtěte sloupečky

-Písanka-str.7-první čtyři řádky perem

-Oskarova Prvouka-str.51-cv.3,4

-str.52,53-celé- Opakování-JARO

20.4.2022-Slabikář-str.37-cv.2,3,4

-Matematika-str.14-celá

-Písanka-str.7-vzor-trénovali jsme psaní prvních 4 řádků na papír-PEREM

19.4.2022- Slabikář-str.36-cv.3 a 5

-Matýskova Matematika-str.15-cv.1,2-Hodiny

-Oskarova Prvouka-str.51-cv.1,2

-AJ-Bathtime-učebnice str.48-49-děti by měly umět ukázat na obrázek-tzn. vizuální spojení mluveného slova s obrázkem/ 6 nových slov/

13.4.2022- Slabikář- str.36-cv.1, 2 a 4

_Velikonoce- pracovní listy

12.4.2022- Slabikář-str.35-cv.1-čtení slov, cv.4

-AJ- Happy Easter

Oskarova Prvouka-Velikonoce-str.50

1.4.2022-Pracovní list-zkouška vědomostí -samostatná práce/ k nahlédnutí na třídních schůzkách/

-Matýskova matematika-str.11-cv.1,2,3

31.3.2022- Slabikář-str.30-Nové písmeno-CH

-Písanka-str.2-celá

-Oskarova Prvouka-str.48-Jarní rostliny

30.3.2022- Slabikář-str.29-celá

-Písanka-str.1-poslední tři řádky

-Matýskova Matematika-str.10-celá

2í.3.2022- Slabikář-str.28-celá

-Matýskova Matematika-str.9-Nové učivo-rozklad čísel s přechodem přes 10

-Anglický jazyk-procvičovací hodina

-Oskarova Prvouka-str.47-celá-Práce na zahradě

28.3.2022- Slabikář-str.27-celá

-Matýskova Matematika-str.8-celá, str.9-cv.1

25.3.2022- Slabikář-str.26-Nové písmeno Ř

-Písanka-2.díl-str.1-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.7-celá

24.3.2022- Slabikář-str.25-celá

-Písanka-str.54-čtyři řádky

-Oskarova Prvouka-str.46

23.3.2022- Slabikář-str.24-cv.1,2,3,4

-Písanka-str.52-prvních pět řádků

-str.54-nové písmeno-v-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.6-celá-práce s číselnou osou

22.3.2022-Slabikář-str.23-celá- Dbejte na čtení předložek. Př. v parku- píšeme zvlášť, čteme dohromady

-Písanka-str.51-prvních šest řádků -slabiky s písmenem n

-Matýskova Matematika-str.5-celá

-Oskarova Prvouka-str.45- Nové téma-JARO

-Anglický jazyk-str.44-učebnice-Poslech příběhu- What’s that?

-str.45- Písnička- Party freeze

21.3.2022-Slabikář-str. 22-celá

-Písanka-str.50-celá-Nové písmeno-n

-Matýskova Matematika-str.4-celá-Porovnávání čísel-11-15

18.3.2022- Slabikář-str.21-celá

-Písanka-str.47-šest řádků

-Matýskova Matematika-str.3-celá

17.3.2022- Slabikář-str.20- Vyvození nového písmene-Ž

-Písanka-str.46-Nové písmeno- Y-prvních pět řádků

-Oskarova Prvouka-Souhrnné opakování-Téma-Člověk

16.3.2022- Slabikář-str.19-celá

-Písanka-str.43-první čtyři řádky

-str.44-celá-pište pouze jednou

-Matýskova matematika-str.2-celá-Tělesa-koule a krychle

15.3.2022- Slabikář-str.18-celá strana

-Matýskova Matematika-2.díl-str.58-celá-procvičování

-Písanka-str.42-první čtyři řádky-psaní slov

-Anglický jazyk-učebnice-str.41-Is it a….?

-učebnice -str.42- Chant- How old are you?

-str.43-One candle and two candles…..

-Oskarova Prvouka-str.44-celá-Procvičování

14.3.2022-Slabikář-str.17-cv.2,3,4

-str.18-cv.1-číst

-Písanka-str.41-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.1-celá strana- Nové učivo-čísla-11,12,13,14,15-psaní čísel

11.3.2022- Slabikář-str.16-celá- Nové písmeno Č, str.17-cv.1

-Matýskova Matematika-str.56,57-celé- Souhrnné opakování

Na pondělí 14.3.2022- Donést 34.díl Matýskova Matematika

1O.3.2022- Slabikář-str.14, 15-celé

-Písanka-str. 40-Nové písmeno -j

-Oskarova Prvouka-str.42,43-celé

9.3.2022-Slabikář-str.13-celá, str.14-cv.1 a 3

-Matýskova Matematika-str.54,55-celá

-Písanka-str.38,39

8.3.2022- Slabikář-str.12-celá- Vyvození nového písmene-B

-Písanka-str.37-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.53-celá

-Anglický jazyk- Happy Birthday- How old are you ?…Kolik máš roků?….Dítě by mělo umět odpovědět…Iˇ´m seven…Je mi 7.

-Učebnice-str.40-Poslech- Is it a…..?….nová otázka…. Je to…..?

7.3.2022-Slabikář-str.10,11-celé

-Matýskova Matematika-str.51,52-celé

-Písanka-str.36-pět řádků

3.3.2022- Slabikář-str. 8-celá

-Písanka-str.35

-str.36-nové písmeno t- natrénováno ve cvičném sešitě

-první čtyři řádky

-Oskarova Prvouka-str.40-cv.3

-str.41-cv.1,2

-str.41-cv.3- obrázek -symbol- Radost

2.3.2022- Slabikář-str.7-celá

-Písanka-str.34-celá

-Matýskova Matematika-str.48,49

1.3.2022- Slabikář-Nové písmeno H,h-str.6-celá

-str.7-cv.1

-Matýskova Matematika-str.46-cv.3,4,5

-str.47-cv.1,2,3

-Anglický jazyk- Unit 5- Happy Birthday- nová lekce, nová slovíčka- CAKE-dort, CANDLE-svíčka, CARD-přání, BADGE-odznak, PRESENT-dárek, BALLOON-balonek

-Oskarova Prvouka-str.39-cv.3

-str.40-cv.1,2-samostatná práce-souhrnné opakování

28.2.2022- Slabikář- opakování písmen-str.5- procvičování

-Písanka-nácvik nového písmene p-do cvičného sešitu, následně do písanky-str.32-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.44-celá

-str.45-celá- Nové číslo 10-psaní čísla

-str.46-cv.1,2

16.2.2022-Slabikář-str.4

-Písanka-str.29

-Matýskova Matematika-str.42-celá

-str.43-celá

15.2.2022- Slabikář-str.3-celá

-str.4-cv.1

-Matýskova Matematika-str.40-celá

-str.41-cv.1-samostatná práce

-Anglický jazyk- Nové učivo- Put on- Obléci

– Take off- Sundat, vysvléct

– Nová písnička- Don´,t forget your hat….

Trénujte : slovíčka, barvy, čísla od 1-10

-Oskarova Prvouka-str.38- Části dne-ráno, dopoledne, odpoledne…….

14.2.2022- Slabikář-str.2-celá- Nové písmeno-C,c

-str.3-cv.1

-Matýskova Matematika-str.38, 39-celé

11.2.2022- Slabikář-str.56-celá

-Písanka-str.28-nové písmeno -s-pět řádků

-Matýskova Matematika-str.37-celá

-str.38-cv.1- čtyři příklady

NA PONDĚLÍ DONÉST NOVÝ SLABIKÁŘ.

DĚTI MAJÍ V KRTEČKOVI VZKAZ.

10.2.2022- Slabikář- str.54,55-celé

-Písanka-str.27-celá

-Oskarova Prvouka-str.37

9.2.2022-Slabikář-str.52-cv.2,3,4

-str.53-celá

-Cvičný sešit-psaní malých psacích písmen – s, y, t, l, m, p, n, v, j..

-Matýskova Matematika-str.35-cv.3,4

-str.36-celá

-Písanka-str.26-celá

8.2.2022- Slabikář-str.51 cv.2- nová písmenka-malá tiskací

-str.52-cv.1 a cv.5

-Matýskova Matematika-str. 32 cv.2, str.34- Nové číslo 9-celá strana

-str.35-cv.1,2 a 5

-Oskarova Prvouka-str.36-celá

7.2.2022- Slabikář-str.50-celá

-str.51-cv.1-nová písmenka- tiskací

-Matýskova Matematika-str.31-celá-procvičovací

-cvičný sešit- trénink psaní malých tiskacích písmen-a,e,i,o,u

3.2.2022-Slabikář-str.49-celá

-Oskarova Prvouka-Nové učivo-ČLOVĚK-stavba těla-str.35-celá

2.2.2022- Slabikář-str.48-celá- Nové dvojhlásky- ou,au,eu

-Písanka-str.25-celá

-Matýskova Matematika-str.29-celá

-str.30-cv.1,2

1.2.2022- Slabikář-str.46,47-kontrolní čtení známých slov a textu

-Písanka-str.24-poslední tři řádky/Písanku mám ve škole/

-Matýskova Matematika-str.28-celá

-AJ-str.34,35-My favourite…

Colour mixing-DÚ na příští týden-pracovní list-obě skupiny

31.1.2022-Slabikář-str.46,47-Čtení slov typu MYŠKA

https://youtu.be/dfw8YIn-A_M

.Písanka-str.24-Nácvik nového písmene o-prvních pět řádků

https://youtu.be/9OczfV95Syw

-Matýskova Matematika-str.27 -Sčítání do 8, Rozklad čísla 8

https://youtu.be/Z3vVlDbNVu8

28.1.2022-Slabikář-str.44-celá

-str.45-celá

-Písanka-str.23-poslední tři řádky

-Matýskova Matematika -str.25-celá

– str.26-cv.1

27.1.2022-Slabikář-str.43-celá

-Písanka-str.22-celá

-Oskarova Prvouka-str.33-celá

-str.34-celá

26.1.2022-Slabikář- str.42-Nové písmeno R

-Písanka-str.21

-Matýskova matematika-str.24-cv.3,4,5

25.1.2022-Slabikář-str.41-celá

-Matýskova Matematika-str.23-celá-číslo 8-nové

-str.24-cv.1,2

-AJ-Unit 4- pracovní list- stále opakujte slovíčka

24.1.2022- Slabikář-str.39,40

-Matýskova Matematika-str.21,22-cv.1 a 3

-Písanka-str.20-5 řádků

21.1.2022- Slabikář-str.39-cv.1,2

-Písanka-str.19, 20-první tři řádky

-Matýskova Matematika-str.20- Procvičování -celá strana

20.1.2022- Slabikář-str.38-Nové písmeno Š,Š

-Písanka-str.18

-str.19-6 řádků

19.1. 2022

Slabikář-

https://youtu.be/1njiAz6rDZ8

Matematika-

https://youtu.be/Cf0H_FHCmi4

Písanka-

https://youtu.be/GywNm2Wted0

19.1.2022-Matematika-str.19-cv.2-

https://youtu.be/Sr3FpYxKb48

18.1.2022-AJ -Dressing up-Unit 4

https://youtu.be/LRgemPoXuOk

18.1.2022-Matýskova Matematika-str.18

https://youtu.be/17KSy-RssQk

https://youtu.be/VYYyLGTBRBw

18.1.2022-Slabikář-str.36

https://youtu.be/dP4v62sM8iw

https://youtu.be/vQFcwgIq8VE

https://youtu.be/GYUuzFBi7Jc

17.1.2021- Slabikář- str.35-cv.3,4

-Písanka-str.17-prvních pět řádků

-Písanka-str.17-prvních pět řádků

-Matýskova Matematika-str.17-celá

-str.18-cv.1

14.1.2022- Slabikář-str.34-celá-nové písmeno K,k

-str.35-cv.1,2

-Písanka-str.14-prvních šest řádků

-Matýskova matematika-str.16-celá

13.1.2022- Slabikář-str.33-celá

-Písanka-str.12-tři řádky- m-l

-m i

-m ú

-str.13-celá

 • Oskarova Prvouka-str.32-Prohlížej fotografie a vyprávěj o krajině, počasí, o zvířatech

12.1.2022-

https://youtu.be/UbDwx1FnVMk  Matematika

https://youtu.be/3KSuPrMW4YY– Český jazyk

https://youtu.be/JfV8lAIkKTM-Písanka-písmeno m

11.1.2022

https://youtu.be/6OLu7x6jITA  Matematika

https://youtu.be/UGRWaoRwYOc  Český jazyk

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pagesyncid=X0hY27S65X9W31    Oskarova Prvouka str.31

https://youtu.be/Z2UugjN3cUI   AJ-UNIT 4-Dressing up

10.1.2022

Český jazyk-

https://youtu.be/aPWK1Bfy-Uk Český jazyk

Matematika-

https://youtu.be/vduj8XAjMmU Matematika

ODKAZY NA VIDEA-10.1.2022

https://youtu.be/2G-Amy0mh6A Písanka

7.1.2022- Vzhledem k rannímu testování a zkrácené výuce jsme toho moc nestihli.

-Slabikář-str.28-celá

-str.29-cv.1

-Písanka-str.10-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str. 11-cv.1

6.1.2022-Projektový den- Tři králové-viz pracovní listy

5.1.2022-Slabikář-str.27-celá-Trénujte čtení

-Písanka-str.12

-Matýskova Matematika-str.10-celá

4.1.2022– Slabikář-str.25, 26-celá

-Matýskova Matematika-str.9-celá- Opakování- samostatná práce

-Oskarova Prvouka-str.27- Zimní počasí

-Cvičný sešit-malý-trénink psaní- e,í,ú…

-Anglický jazyk- Noisy Toys- Hlučné hračky-písnička- Fráze- Beat the drum…Drive a car….

– V této lekci by měly děti zvládnout šest nových slovíček- hraček, šest nových barev a zmíněné fráze

3.1.2022- Procvičování

-Slabikář-str.24-Nové písmeno Z- celá strana

-str.25-cv.1

-Matýskova Matematika-str.8-cv.2,3

20.12.2021-Slabikář-str.22,23-celé

-Písanka-str.8-celá-písmeno l

-Matýskova Matematika-str.7-celá

-str.8-cv,1-Samostatná práce

17.12.2021-Slabikář-str.21-celá

-Matýskova Matematika-str.6-celá a str.7-cv.1

16.12.2021-Slabikář-str.19-celá

-str.20- cv.1,2,3,4-Nové písmeno v,v

-Oskarova Prvouka-str.29-cv.4,5

-str.30-celá

15.12.2021– Slabikář-str.18-cv.1,2,3

-Písanka-str.7-dva řádky-e

-str.8-dva řádky -nácvik l

-Matýskova Matematika- str.5-celá

6.12.2021- Slabikář-str.11-celá

-Písanka-str.3-čtyři řádky

-str.4-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.57,58-celá- Opakování

ZÍTRA DONÉST MATÝSKOVU MATEMATIKU-2.díl

14.12.2021-Slabikář-str.17-cv.1

-Písanka-str.7-šest řádků

-Matýskova Matematika-nebyla

-Anglický jazyk- Happy Christmas-slovíčka- Christmas, Snowman, Presents, Bells, Father Christmas, ..

13.12.2021-Slabikář-Nové písmeno-N,n-str.16-celá

-Písanka-str.6-celá-písmeno psací malé e

-Matýskova Matematika-str.4-celá

-str.5-cv.1-samostatná práce

10.12.2021-Slabikář-str.15-celá

-Matýskova Matematika-str.3-celá

9.12.2021-Slabikář-str.14-celá

-Oskarova Prvouka-Povídání o Mikuláši-str.26-celá

8.12.2021-Slabikář-str.13-celá

Matýskova matematika-str.2-celá

Písanka-str.5-první dva řádky

7.12.2021-Slabikář-str.12-celá- Nové písmeno-Y

-Matýskova Matematika-1,díl-str.59-celá

-Matýskova Matematika-2.díl-str.1-celá

6.12.2021- Slabikář-str.11-celá

-Písanka-str.3-čtyři řádky

-str.4-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.57,58-celá- Opakování

ZÍTRA DONÉST MATÝSKOVU MATEMATIKU-2.díl

3.12.2021- Slabikář-str.10-celá

-Matýskova Matematika-str.56-celá

2.12.2021-Slabikář-str.9-cv.3 a 5

-Písanka-str.1-čtyři řádky

Děti mají u sebe v aktovce v sáčku nakopírované slabiky s obrázky. Slouží k domácímu trénování. /nedávejte dětem do školy, ale ani nevyhazujte, budu je potřebovat pro další třídy/

Některé děti je nemají, nechtěly je. Jsou to děti, které mají slabiky zvládnuté.

Děti je mají v barevném provedení před sebou ve třídě na tabuli.

1.12.2021- Slabikář-str.9-cv.1,2,4

-Písanka-str.2-první čtyři řádky

-Matýskova Matematika-str.54-celá

-str.55-cv.1 a 3

30.11.2021-Slabikář-str.8-Nové učivo-Písmeno J,j-celá

-Matýskova Matematika-str.53-cv.2,3-počítejte pomocí dopočítadla nebo počítadla

-str.55-cv.3-Samostatná práce

-Oskarova Prvouka -Rodina-pojmy-rodiče, děti, prarodiče, …

-manželé, sourozenci….

-Emoce-Radost

-Co je správně, špatně

-Péče o dítě-miminko

-str.19,20,21

-Anglický jazyk- Colours-yellow, orange, blue, red, green, pink

Množné číslo podstatných jmen- one doll——two dolls….

29.11.2021- Slabikář-str.7-celá

-Písanka str.1-tři řádky

-Matýskova Matematika-str.51-celá

-str. 52-celá

-str.53-cv.1

26.11.2021-Slabikář-str.6-celá

-Cvičný sešit/nový/-trénink tvarů z písanky

-Písanka- str.1-první tři řádky

-Matýskova Matematika-str.50-cv.2,3,4-Rozklad čísel, Příklady

na odčítání

25.11.2021-Slabikář-str.4-Nové učivo-Nové písmeno T

-str.5-celá

-Uvolňovací cviky-str.28-dva řádky

-str.29-celá

-Oskarova Prvouka-str.18-celá

24.11.2021-Slabikář-str.3-CV.2,3,4

-Uvolňovací cviky-str.26,27

-str.28-4 řádky

-Matýskova Matematika -str.47-cv.1,2

-str.49-cv.1,2

-str.50-cv.1

23.11.2021- Slabikář-str.3-cv.1

-Matýskova Matematika-str.48-Nové učivo-Rozklad

-Oskarova Prvouka- Souhrnné opakování -Podzim-str.16,17

-Aj- Písnička -Numbers

-Unit 3- Come and play- nová slovíčka- hračky a hudební nástroje

22.11.2021-Slabikář-str.2-cv.3,4

-Uvolňovací cviky-str.6-první tři řádky č.0

-Matýskova Matematika-str.44-celá- Seznámení s č.0, psaní 0

-str.45-celá

-str.46-celá, cv.2-Samostatná práce/práce s počítadlem, vršky/

-str.47-cv.3

19.11.2021-Slabikář-str,2-cv,1,2

-Uvolňovací cviky-str.25-poslední dva řádky

-Matematika-str.42-celá

18.11.2021-ŽA-str.55-celá- Kombinace čtení, psaní….porozumění textu, orientace v textu

-str. 56-celá- Seznámení s druhou podobou písmen- malá tiskací písmena- na You Tube najdete video

Zítra si děti přinesou Slabikář-1.díl

Živou Abecedu nechte doma, ta dětem zůstává.

-Uvolňovací cviky- str.24-celá, str.25- 5 řádků- nácvik horního zátrhu

16.11.2021-ŽA-str.53, 54-celá

Určování první hlásky, slabiky, čtení písmen, slov, vět

-Matýskova Matematika-str.41-Nové učivo-Rozklad čísel

Děti se naučily pracovat s „dopočítadlem“. Pokud vás zajímá, jak se s ním pracuje, návod je na You Tube-zadáte- Matýskova Matematika pro 1.třídu-str. 41. Vše vysvětleno. Tak fungují všechny učebnice. Skoro všechna cvičení jsou na videích. Pro případ, že je dítě nemocné, je to geniální.

Oskarova Prvouka-str.14-cv.2,3

-str.15-cv.1,2

-str.15-cv.3-pouze stěhovaví ptáci, více jsme nestihli

-Anglický jazyk- nové učivo- How many….? Kolik…..?-počítání od 1 do 10.

15.11.2021-ŽA-str.51-Psaní písmene I, Í- Určování prvního písmene ve slově

-str.52-celá- Spojování do slabik

-čtení slabik, psaní slabik

-Uvolňovací cviky-str. 21-dolní smyčka-tři řádky-

-Matýskova Matematika-str.40-celá-nácvik psaní č. 5

-práce s počty

-psaní příkladů a výpočet

-Uvolňovací cviky- str.5-první dva řádky č.5

11.11.2021-ŽA-str.49-celá- Čtení vět

PROJEKTOVÝ DEN- SVATÝ MARTIN- Děti mají u sebe složku s pracovními listy a výrobek z VV a PČ

-Oskarova Prvouka-str.14-listnaté a jehličnaté stromy-cv,1

10.11.2021-ŽA- str.46,47-celá

-str.48-čtení- trénovali jsme čtení hlásek, slabik a slov

-Uvolňovací cviky-str.4-tří řádky čísla 4

-Matýskova Matematika-str.38-cv.5

-str.39-celá- Odčítání od čísla 5

-práce s počítadlem

9.11.2021- ŽA- str.45-cv.1,2,3

-str.46-cv.2- slabiky s písmenem U

-str.47-cv.2-čtení slabik

-Uvolňovací cviky-str.4-2 řádky čísla 4

-Matýskova Matematika-str.38-cv. 1,2 a 4

-Oskarova Prvouka-str.13-cv.1,2,3,4,5

-AJ- NUMBERS-1-10 -čísla od 1 do 10 /Song- Ten little fingers/

8.11.2021-ŽA-str.43-cv.2,3

-ŽA-str.44-celá- nové písmeno U + cv.4-str.45

-Uvolňovací cviky-str.20- nácvik horní kličky

-Matýskova Matematika-str.36-celá

-cv.1-str.37

4.11.2021-ŽA-str.41,42- nové slabiky- hláska P- PA, PE, PO

-Uvolňovací cviky-str.21-čtyři řádky horních kliček

3.11.2021-ŽA- str.39-cv.1, 2 a 4

-Uvolňovací cviky-str.3-psaní čísla 3-první dva řádky-

-Matýskova Matematika-str.33-cv.1, cv.2-první řádek

2.11.2021-ŽA-str.36, 37, 38- Nové písmeno P

– Matýskova Matematika-str.31-cv.5, str,32-celá

-Anglický jazyk-Unit 2- Pens and pencils- What’s in my bag ?- žáci umí pojmenovat jednotlivé předměty-mají ve složce Aj- papírovou aktovku a v ní obrázky, nové učivo- It’s a pencil….

-Oskarova prvouka- nestihli jsme, upřednostnila jsem Čj a M

1.11.2021-ŽA-str.35-celá

-Uvolňovací cviky-str.20-celá, str.21-první dva řádky

-Matýskova matematika-str.31-cv.1,2- Nové číslo 3

25.10.2021-ŽA-str.34

-Uvolňovací cviky-str.18-19

-Matýskova Matematika-

22.10.2021- ŽA-str.33-celá

-ŽA-str.34-cv.1

-Matýskova Matematika-str.29

Upozornění- Ve dnech 25.a 26.10. 2021 naše škola nemá ředitelské volno!

21.10.2021– ŽA-str.31-cv.3

-ŽA-str.32-celá

-ŽA-str.35-Písmenková pohádka

-Oskarova Prvouka-str.11-cv.1,2,3

20.10.2021-ŽA-str.31 cv.2,3

-Uvolňovací cviky-str.17-tři řádky-šikmé čáry

-Uvolňovací cviky-str.2-zbytek strany-č. 2

-Matýskova Matematika-str.28-cv.4

-str.27-cv.3,4

19.10.2021-ŽA-str.30-celá-čtení hlásek a slabik, slov

-str.31-cv.1-celá

-Uvolňovací cviky-str.2-psaní číslice 2- 5 řádků

-Matýskova Matematika-str.28-cv.1,2,3 a 5

-Oskarova Prvouka-str.10-Podzim-celá

-Anglický jazyk- What’s in my bag?…

.děti mají v kapsičce:papírovou aktovku- a do ní si dávají- tužku, pero…..

a pojmenovávají anglicky

18.10.2021- ŽA-str.29-cv.1,2,3-určování první slabiky-čtení a psaní slabik SA,SÁ, SE,SÉ a dalších

-Uvolňovací cviky-str.16-nácvik psaní šikmé čáry shora dolů

-Matýskova Matematika- str.27-cv.1,2,-

-str.26-cv.3-dokončit

15.10.2021-ŽA-str.28-celá-trénujte čtení písmen, přidejte novou hlásku S, s ní spojené slabiky SA, SÁ,SE,SÉ…..

 • Matýskova Matematika-str.25-cv.3,4,5
 • str.26-cv.1,2
 • str.26-cv.3-první sloupec-trénovali jsme s vršky a vystřiženými znaky – menší, větší, =

14.10.2021- ŽA-str.26-celá- Nové písmeno S

-str.27-cv.2-první řádek

-str. 27-cv.4

-Uvolňovací cviky-str.15-poslední tři řádky

-Oskarova Prvouka-str.9-cv.3

13.10.2021-ŽA-str.25-celá-

-Uvolňovací cviky-str,15-první dva řádky-šikmá čára zdola nahoru

-Matýskova Matematika -str.4-celá- Nové učivo-číslo 4

-str.25-cv.1,2

12.10.2021-ŽA-str.24-celá-čtení hlásek, slabik, slov

– Matýskova Matematika-str.23-celá- Matýskův obchod- nákup ovoce, ceny, počítání- sčítání položek

-Aj-nová slovíčka k písničce- It´ˇs a house /window-okno, door-dveře, roof-střecha, floor-podlaha, house-dům, happy-šťastný/

-Seznámení se slovíčky nové lekce- Pens and pencils /a pencil case-pouzdro, a pen-pero, a pencil-tužka,a ruler-pravítko,a bag-školní taška,a book-kniha

-Uvolńovací cviky- list a makovice- dvě strany

-Oskarova prvouka-str.9-cv.2

11.10.2021-ŽA-str.23 -celá-trénujte čtení slabik

-Uvolňovací cviky-pouze v bloku stále list- dětem to dělá potíž, není to snadný cvik

 • Matýskova Matematika- str.21-cv.5
 • str.22-cv.1,2

8.10.2021-ŽA-str.22-celá-čtení písmen a slabik, rozpoznání první slabiky u slova

-Uvolňovací cviky- uvolnění zápěstí- str.13-jen jako vzor-trénovali jsme do bloku-list-nácvik psacího písmene s- je to pro děti těžké, trénujte jen na papír, pokud nemáte blok

-Matýskova Matematika-str.22- psaní čísla 1- první dva řádky -cv.1

-cv.3

Trénujte porovnávání čísel

7.10.2021-ŽA-str.21-celá

-Uvolňovací cviky-str.12-nácvik horního oblouku

-Oskarova Prvouka- str.7

6.10.2021- ŽA-str. 20- Nové písmeno E

-Uvolňovací cviky-str. 11

-Matýskova Matýskova Matematika-str.20- Nové znaménko- +

4.10.2021-ŽA-str.18-celá- čtení slabik a slov

-Uvolňovací cviky-str.10-psaní čar- cvik k uvolnění zápěstí

-Matýskova Matematika-str. 18-celá- porovnávání čísel

1.10.2021-ŽA-str.16-cv.4-psaní slabik

-str.17-cv,1,2

-Matýskova Matematika -str.17-cv.3,4,5

30.9.2021- ŽA- str.17-cv. 1,2,3- čtení slabik, určování první slabiky ,vytleskávání slabik

-Uvolňovací cviky- str.9-cvik k uvolnění zápěstí

-Matýskova matematika- str.16- celá- Seznámení s číslem 3

-procvičování porovnávání- menší, větší, stejně-=

-Oskarova prvouka- str.6-celá- Škola

29.9.2021-ŽA-str.15-celá-Nové písmeno L- psaná podoba-nácvik psaní

-Matýskova Matematika-odpadla- beseda s policií

27.9.2021-ŽA-str.14-celá- Vyvození nového písmene L

-Matýskova Matematika-str. 14- nové znaménko = -stejný počet, stejné číslo- cv.1,2,

-cv.3- pouze první řádek

23.9.2021-ŽA- str.13-celá- Vyprávění pohádek, rozpoznání pohádek z obrázků, pohádkové postavy, poslech

-Oskarova Prvouka-str. 5- Zdravá svačina

22.9.2021-ŽA-str. 12-celá- čtení hlásek a slabik

-Uvolňovací cviky-str.7-uvolnění zápěstí a psaní krátkých šikmých čar

-Matýskova Matematika-str.12- pojmy- větší, menší, seznámení se znaménky, psaní znamének, rozlišení: Čeho je více?…..Čeho je méně?-cv.1,2,3,4

21.9.2021-ŽA- slabiky MA, MÁ -čtení slabik, rozpoznání krátká, dlouhá slabika, čtení vět pomocí obrázků- celá strana 11

-Blok-trénování rovných šikmých čar

-Matýskova Matematika-str. 11- celá- počítáme do dvou

-Oskarova prvouka- str.5-cv.1,2-Co je zdravé….Zásady hygieny

-Anglický jazyk- pracovní list v sešitě-seznámení s dalšími členy rodiny Happy House +úvodní písnička Happy House Family

20.9.2021-ŽA-str.10- Nové učivo-první slabiky- MA, MÁ

-Matýskova Matematika-str.10-celá strana- Vyvození čísla 2

17.9.2021-Matýskova Matematika-str.8,9-celá

Pracujeme s číslem 1-počty-Seznámení

16.9.2021-ŽA-str.9-cv.1-čtení/ Velké tiskací M, Velké tiskací A……./

-str.9-cv.3- psaní písmen M a A-dbejte na tvar a výšku písmene

-str.9-cv.4-vybarvování písmen dle návodu

-Oskarova Prvouka-str.4

15.9:2021-ŽA- str.8-celá-cv.1-v básničce modře zabarvi všechna písmena M

-cv.2-správnou odpověď označ křížkem

-cv.3-vybarvi v housenkách písmeno M, DÚ-cv.2 str.9

-Uvolňovací cviky-str.6-trénovali jsme do bloku nácvik dolního oblouku, DÚ-CELÁ STRANA

-Matýskova Matematika-str.7-celá-postupuj podle návodu

14.9.2021-ŽA-str.7-celá

Matýskova matematika-str.6-celá

Oskarova Prvouka-str.3-cv.1,2

Anglický jazyk- seznámení s učebnicí Happy House-rodina- slovíčka- Mum, Dad, Polly , Jack, Daisy- pracovní list-/u p. učitelky/

Živá Abeceda-str.6-celá

Moje první psaní-Číslice-1,2 řádek -ve škole

_3,4 řádek -DÚ-PSANÍ ČÍSLICE 1

Matýskova matematika-str.5-celá

Geometrické tvary